De vzw Recupel organiseert in België de inzameling en de verwerking van afgedankte elektro-apparaten.
Aantal ton gerecycleerd
Verwerkt in 2016

Invoerder

U bent invoerder van elektro-apparaten in België.

Lees hier meer over de wettelijke plicht die u hebt om de inzameling en verwerking van afgedankte apparaten op u te nemen als u een nieuw toestel op de markt brengt.

Om te voldoen aan die wetgeving, kan u een toetredingsovereenkomst sluiten met Recupel. Wij nemen deze taak dan op ons. Eenmaal toegetreden is er wat administratie te vervullen i.v.m. het aangeven van het aantal op de markt gebrachte toestellen.

Via de Product Search ontdekt u snel tot welke categorie een apparaat behoort, welke de bijdrage is enz.

Bent u eveneens groothandel, tussenhandel of detailhandel van elektro-apparaten op de Belgische markt? Lees er hier meer over.