Over toetreden

Voert u als bedrijf apparaten in, dan kan u een toetredingsovereenkomst afsluiten met Recupel om te voldoen aan de Wetgeving inzake de inzameling en verwerking van afgedankte toestellen.

Toetreden voor 1 of meerdere productcategorieën is gratis en kan eenvoudig door een online toetredingsovereenkomst af te sluiten.

Treedt u als invoerder niet toe, dan moet u zelf een individueel afvalbeheersplan indienen bij de overheden van de drie Belgische regio's.

Meer info bij:
OWD: Office Wallon des Déchets
BIM: Brussels Instituut voor Milieubeheer
OVAM: Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest