De vzw Recupel organiseert in België de inzameling en de verwerking van afgedankte elektro-apparaten.
Aantal ton gerecycleerd
Verwerkt in 2016

Aangifte van op de markt gebrachte apparaten

Aangifte van gegevens

Eenmaal u als invoerder toegetreden bent tot één of meer categorieën van apparaten die u produceert, dient u per trimester (of maandelijks als u dit wenst) uw aangifte in van het aantal op de markt gebrachte apparaten.

Deze aangifte kan zowel elektronisch als manueel. Voor professionele toestellen met een administratieve bijdrage geeft u naast het aantal toestellen ook het gewicht aan.

Elektronische aangifte

U dient uw aangifte in via het elektronisch aangifteformulier. Na het ingeven van uw gebruikersnaam en wachtwoord vult u het elektronische formulier in.

Manuele aangifte

U kunt uw aangiftes ook indienen door het aangifteformulier te faxen naar het nummer 02 706 86 80 van Recupel.

Driemaandelijkse elektronische facturatie

Wij bezorgen u vervolgens elektronisch uw driemaandelijkse factuur die u toelaat de wettelijke Recupel-bijdragen te storten.

Ook indien u maandelijks uw aangifte indient, ontvangt u steeds een driemaandelijkse factuur. Deze factuur vermeldt per apparaatcategorie voor de betreffende periode het totaal van de bijdragen.

Eenmaal per jaar moet u ook een globale aangifte doen van de op de markt gebrachte toestellen.