Via dit formulier kan je als winkelier gratis informatiemateriaal bestellen. Zo kan je klanten op de hoogte brengen over je recyclagediensten.

  • 1
  • 2
  • 3

Kies uw informatiemateriaal

Affiche oud elektro & lampen

Affiche oud elektro & lampen NL

PDF downloaden

Affiche oud elektro & lampen FR

PDF downloaden

Affiche oud elektro & lampen NL/FR

PDF downloaden

Affiche oud elektro

Affiche oud elektro NL

PDF downloaden

Affiche oud elektro FR

PDF downloaden

Affiche oud elektro NL/FR

PDF downloaden

Affiche lampen

Affiche oude lampen NL

PDF downloaden

Affiche oude lampen FR

PDF downloaden

Affiche oude lampen NL/FR

PDF downloaden

Toonbankdisplay

Mooi gebaar (A3) - NL

PDF downloaden

Mooi gebaar (A3) - FR

PDF downloaden

Tarievenlijst Apparatenlijst

Tarievenlijst Apparatenlijst NL 2023

PDF downloaden

Tarievenlijst Apparetenlijst EN 2023

PDF downloaden

Tarievenlijst Apparatenlijst FR 2023

PDF downloaden
esc