2019 was een absoluut recordjaar voor de inzameling van e-waste, bedankt !

Vorig jaar werd 122.548 afgedankt elektro en lampen ingezameld.

Samen met onze partners, maar ook dankzij alle Belgen die het goede voorbeeld hebben getoond om hun oud apparaat naar één van onze inzamelpunten te brengen voor hergebruik of recyclage, zijn we erin geslaagd om in 2019 meer e-waste in te zamelen.

Bovendien hebben we verschillende initiatieven genomen om nog meer bij te dragen aan een circulaire economie zodat Recupel in de toekomst niet enkel een belangrijke schakel maar een spil in de circulaire economie wordt.

Ontdek onze resultaten en initiatieven van 2019 in detail via ons nieuw jaarverslag.

esc