Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies voor analyse, gepersonaliseerde inhoud en advertenties. Je hebt steeds het recht de cookies te weigeren dat niet essentieel zijn voor de basiswerking van onze website

7 redenen waarom urban mining de klassieke mijnbouw voorbijsteekt.

Urban mining, de trend waarbij grondstoffen uit (het elektro-afval van) de stad worden gewonnen, steekt de klassieke mijnbouw naar de kroon. Zo lijkt het althans als je de commentaren van analisten beluistert. Loopt het echt zo’n vaart? En welke krachten spelen er dan aan de basis van dat wereldwijde enthousiasme voor die circulaire economie?

1. Het tijdperk van de goedkope en overvloedige grondstoffen is voorbij

Een eerste verklaring voor het feit dat de wereld steeds meer oor heeft naar urban mining, is de simpele vaststelling dat de grondstoffenreserves langzaam maar zeker uitgeput geraken. Het tijdperk van de goedkope en makkelijk te ontginnen grondstoffen loopt op z’n laatste benen, hoor je onder meer bij de Ellen Macarthur Foundation, een stichting die de zogenaamde circulaire economie promoot. Wat ons nog rest aan grondstoffenreserves, wordt met andere woorden ook steeds lastiger om te ontginnen.

2. Grondstoffenrecuperatie uit elektro kan met de dag meer kostenefficiënt

Jarenlang hebben we niks aangevangen met elektronisch afval: het werd gewoon gedumpt. Maar nu de industrie inziet dat de circulaire economie best wel winstgevend kan zijn, is het een ander verhaal.
In eigen land trekt technologiefederatie Agoria mee aan de kar. CEO Marc Lambotte: "De overgang naar een circulaire economie moet het concurrentievermogen van de Europese bedrijven, duurzame economische groei en nieuwe werkgelegenheid stimuleren."

De aandacht voor al die waardevolle materialen groeit dus. Logisch, want in elektro-afval is een tot 50 keer hogere concentratie aan waardevolle metalen en mineralen te vinden dan in de ertsen uit de mijnen, zo blijkt. Het volstaat bijvoorbeeld om circa 1 ton mobiele telefoons te ontmantelen om er 300 gram goud uit te puren. Zo goed als 100% van de gebruikte metalen in die telefoons kan daarbij worden teruggewonnen.

Komt daarbij dat de kostenefficiëntie van de recyclageprocédés de voorbije jaren fors is verbeterd. Net zoals het sinds kort voordeliger is om stroom op te wekken met zonne-energie dan met behulp van fossiele brandstoffen, is het inmiddels goedkoper om metalen te winnen uit urban mining dan uit klassieke mijnbouw: recyclage vereist vandaag al aanzienlijk minder energie per geproduceerde kilo metaal dan zogeheten primaire productie.

Mooi meegenomen voor de afnemers van die grondstoffen is uiteraard dat urban mining meteen ook de impact van schommelende grondstoffenprijzen verzacht.

3. Er liggen in steden wereldwijd nog miljoenen apparaten op ontginning te wachten

In Australië kunnen er naar schatting nog zo’n 23 miljoen oude gsm’s opgehaald worden. In Afrika worden elk jaar ongeveer 1 miljard mobiele telefoons afgedankt. En wereldwijd, zo wisten wetenschappers onlangs te becijferen, zou er nog zo’n 50 miljoen ton elektro-afval te ontginnen vallen.

4. Voor sommige zeldzame metalen is urban mining stilaan de enige bron

Bijkomend voordeel van urban mining is dat het zeer zeldzame aardmetalen zoals europium en terbium opnieuw beschikbaar maakt. Aardig wat van die precieuze materialen worden overigens uitsluitend in China gewonnen en slechts met mondjesmaat geëxporteerd. Vandaar dat 30 à 40% van de vraag naar dat soort zeldzame metalen vandaag al wordt gedekt door urban mining.

Behalve meer doordeweekse metalen zoals koper en tin, bevat een oude mobiele telefoon onder meer zilver, goud en palladium. Alles samen kan uit oude gsm’s maar liefst een veertigtal elementen worden gewonnen.

5. Urban mining doet een heleboel nefaste impact op mens en milieu teniet

Denk aan de strijd die in landen als Congo wordt geleverd om controle over de mijnen waar waardevolle materialen worden gewonnen. Urban mining kan de vraag naar die zogeheten conflictmineralen doen dalen.

Daarnaast helpt urban mining de afvalbergen uit de wereld waarop elektronisch afval van oudsher wordt gedumpt. Grote ‘e-waste dumpsites’ zoals die van Agbogbloshie bij Accra in Ghana, waar jongelui hun gezondheid op het spel zetten om metalen uit oud elektro te recupereren, kunnen daardoor gaandeweg worden drooggelegd.

Op die manier pakt urban mining de verwerking van elektro-afval veel properder aan dan wat tot voor kort courant was, met alle positieve gevolgen vandien voor mens en planeet. Urban mining kan de vraag naar conflictmineralen doen dalen

6. Klassieke mijnbouw alleen kan de stijgende vraag naar elektro niet aan

Analisten verwachten de komende 15 jaar wereldwijd maar liefst drie miljard nieuwe middenklasseconsumenten met de nodige koopkracht om elektro aan te schaffen. De grondstoffen voor al die nieuwe toestellen krijgen we in geen geval gewonnen uit klassieke mijnbouw alleen. Ook om die reden wordt urban mining dus in toenemende mate een must.

7. Bedrijfsleven én beleggers springen op de urban mining kar

Nu het ook in economisch opzicht steeds interessanter wordt om grondstoffen te recupereren, stellen almaar meer fabrikanten hun businessmodellen bij. Liever dan producten te verkopen die aan het eind van de cyclus op de afvalberg belanden, brengen ze nu toestellen op de markt die op effiënte wijze kunnen worden ontmanteld en geherlanceerd. De zogeheten wegwerpeconomie ruimt op die manier baan voor wat de circulaire economie is gaan heten.

In het zog van toenemende kostenefficiëntie en dito bedrijfswinsten, tot slot, springen ook beleggers op de kar van de urban mining. Net als duurzame energie is urban mining ook op de beurs stilaan een serieus succesverhaal.

Lees meer over de voortrekkersrol van Recupel op het vlak van urban mining in België.

 

Bronnen:

https://www.australianethical.com.au/news/urban-mining-push-australia-cash-trash/

http://urbanmining.org/2015/11/can-urban-mining-revolutionize-central-africa-and-its-conflict-minerals

 

 

esc