“Aan het kleinste elektro-afval hebben we de grootste kluif”

“Klein elektro gerecycleerd krijgen is minder vanzelfsprekend dan groot,” weet Bruno Fierens van Recupel. “Toch valt er zo mogelijk nog meer bij te winnen.”

Van de 42 miljoen ton elektro-afval die we wereldwijd genereren elk jaar, is ruim een kwart (12,8 megaton) klein elektro-afval. Dat blijkt uit de jongste Global E-Waste Monitor van de Verenigde Naties.

Bovendien belanden die kleine toestellen vaker dan de grote bij het restafval. Op die manier komen strijkijzers, scheerapparaten, elektrische tandenborstels enz. terecht op huisvuilstortplaatsen of in verbrandingsovens waar ze uiteraard niet thuishoren. En dat wereldwijd, ook in zogeheten ontwikkelde landen: in de Europese Unie wordt – nog steeds volgens die Monitor – per inwoner jaarlijks één à twee kilo klein elektro-afval stiekem bij het gewone huisvuil gestopt. Dat lijkt misschien niet veel, maar bekijk je alle 28 lidstaten samen, dan gaat het toch alweer over 0,7 miljoen ton of zomaar eventjes 8% van wat de EU elk jaar aan elektro-afval voortbrengt.

Klein venijn

Tot slot heb je ook in klein elektro LCD-schermpjes, printplaten, kwikschakelaars, batterijen enz. die milieurisico’s vertegenwoordigen wanneer ze niet correct worden gerecycleerd. Wordt het kleine elektro-afval mee verbrand met het huisvuil, dan komen daarbij emissies vrij, van broeikasgassen tot en met kwik én dioxines wanneer PVC-onderdelen op lage temperatuur worden verbrand. Eindigt het kleine elektro-afval op het stort, dan lekken de toxische metalen en chemicaliën die erin verwerkt zijn uiteindelijk onvermijdelijk in de bodem (lees: het grondwater.)

Redenen genoeg, kortom, om vooral ook je kleine elektro-afdankertjes correct te deponeren in je lokale RecyclePunt. Dan ben je zeker dat het op de best mogelijke manier gerecycleerd wordt.

 

Rieten daken Raggers

 

Foto: Fragment van een afgedankte printplaat. Guinnog, Wikimedia Commons

esc