Circulaire economie: recyclage als model van de toekomst

Proficiat, jij bent deel van een kringloop

Tegenover de circulaire economie staat de klassieke lineaire economie. Die zet grondstoffen om in producten die aan het einde van hun levensduur hun waarde verliezen. Ze eindigen als afval en worden vernietigd. Jammer. Terwijl de circulaire economie uitgaat van maximaal hergebruik van materialen en grondstoffen. Zo sluiten we als het ware een kringloop. Vandaar ook kringloopeconomie. Daar maken we met z’n allen deel van uit. Ook jij. Gewoon door elektrotoestellen, lampen en armaturen nooit in de vuilniszak weg te gooien. En ze correct in te zamelen via Recupel.

Positief voor het milieu en de werkgelegenheid

De circulaire economie biedt een antwoord op de uitdagingen rond de klimaatopwarming, de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen en het verlies aan biodiversiteit. Maar duurzaam ondernemen vertaalt zich ook in harde cijfers. Volgens een recente studie kan het circulaire systeem in België 3 tot 6 % groei opleveren. Wist je dat onze overheid mikt op honderdduizend nieuwe jobs tegen 2030? Goed voor 7 miljard euro extra toegevoegde waarde. Laten we daar samen onze energie insteken en onze verantwoordelijkheid opnemen!

Recycleren is de eerste stap

Leuk toch: de circulaire economie zorgt voor veel werk, zonder dat jij er veel werk aan hebt. Gewoon consequent je elektrotoestellen (en lampen) inzamelen die je nooit meer gebruikt of die stuk zijn. Breng ze naar de winkel (als je daar een nieuwe koopt), het RecyclePunt of het recyclagepark in je buurt. Of naar De Kringwinkel als het toestel nog werkt of nog te herstellen is.

esc