“Grondstoffenjacht” gaat langs op middelbare scholen

De juiste reflex ontwikkelen om elektr(on)ische toestellen en lampen te recycleren, dat begint al op school!

Een boeiend en participatief spel dat kadert binnen een ludieke en educatieve aanpak.

Om scholieren uit het secundair onderwijs te informeren over de recyclage van toestellen en lampen, en hen bewust te maken van het belang ervan, hebben we in samenwerking met de organisatie Goodplanet “Grondstoffenjacht” bedacht.

Een gespecialiseerde animator van Goodplanet komt helemaal gratis langs op school en geeft een ludieke workshop waarvan de duur overeenkomt met twee lesuren. Om deze persoon uit te nodigen, volstaat het dat een leerkracht zich online inschrijft. Deze aanpak wordt in goede banen geleid door een organisatie die zich een deskundige mag noemen op het vlak van duurzame ontwikkeling.

Het doelpubliek zijn scholieren vanaf het derde secundair.

Tijdens het spel wordt de gebruiker geconfronteerd met problemen die te maken hebben met productie en wereldwijde grondstoffenwinning, met veranderende consumptiegewoonten, de circulaire economie en het beheer van hulpbronnen. Het doelpubliek zijn scholieren uit de tweede en derde graad van het secundair onderwijs (van het derde tot zesde jaar).

 

Bent u een leerkracht en zou u samen met uw leerlingen willen deelnemen aan deze ludieke en educatieve workshop? Schrijf uw klas(sen) dan vandaag nog in via deze link.

Grondstoffenjacht, een educatieve workshop

Elk Belgisch huishouden beschikt gemiddeld over 77 toestellen, waarvan er 10 nooit gebruikt worden

Deze cijfers, die vermeld worden in ons recentste jaarrapport, wijzen nogmaals op het belang om iedereen bewust te maken van de noodzaak om ons op een correcte manier te ontdoen van de toestellen die we niet meer gebruiken.

Elektrische toestellen, elektronische toestellen en lampen die nog functioneren, kunnen een tweede leven krijgen via de hergebruikcentra. Functioneren ze niet meer, dan bevatten ze waardevolle onderdelen en stoffen die in aanmerking komen voor recyclage, waarna ze opnieuw gebruikt kunnen worden als grondstof voor de productie van nieuwe toestellen en consumptiegoederen.

Samen met onze partners recycleren en herwaarderen wij bij Recupel gemiddeld 80% tot 90% van de onderdelen van elk toestel. Op die manier creëren we minder afval, beperken we de vervuiling en zorgen we ervoor dat er minder nieuwe grondstoffen moeten worden ontgonnen voor productieprocessen.

Telkens wanneer u ons helpt om al die toestellen te verzamelen en te recycleren, draagt u bij aan een betere wereld en een schoner milieu.

esc