Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies voor analyse, gepersonaliseerde inhoud en advertenties. Je hebt steeds het recht de cookies te weigeren dat niet essentieel zijn voor de basiswerking van onze website

Inzameling en recyclage elektro: België haalt behoorlijke cijfers. Maar hoe kan het beter?

Bij Recupel doen we er elke dag alles aan om de inzameling en recyclage te verbeteren. Een kersvers onderzoek over de inzameling in 2016 toont dat we niet slecht scoren. Daarvoor bedanken we jou van harte. Maar als we toekomstige EU-doelstellingen willen behalen, schakelen we best een tandje hoger. Yes we can? Zeker. Als we er allemaal samen voor gaan, halen we het!

België is geen slechte leerling in de Europese klas

De uitdaging: op naar 65% ingezameld elektro tegen 2019 om ze opnieuw te gebruiken of te recycleren.*
"Het is tijd om België om te vormen tot een echte stadsmijn" - Peter Sabbe, CEO Recupel

Dit moet je weten

Centraal in de studie van Deloitte staat de 'massabalans van 2016' van al het elektro dat de Belgische markt binnenkomt en weer verlaat. Of anders gezegd: de verhouding tussen al het elektro dat wel of niet geregistreerd en gedocumenteerd wordt. Daar valt goed en minder goed nieuws over te vertellen.

  1. Uitstekend nieuws: 48% van het elektroafval = geregistreerd (via onder andere Recupel), terwijl de EU-doelstelling slechts 45% voor 2016 bedraagt. Prima!
  2. Nieuws met uitzicht op beter: 20% = gedocumenteerd door Deloitte maar niet officieel geregistreerd. Die mogen we dus niet meetellen in de cijfers. Denk aan afgedankt elektro dat eindigt als bijvoorbeeld schroot of in de export. Hier ligt potentieel! Als we dit de komende jaren via geregistreerde Recupel-kanalen inzamelen, halen we vlot de voorziene EU-doelstelling van 2019 waarbij we 65% van de op de markt gebrachte apparaten er terug afhalen voor hergebruik of recyclage.
  3. Zorgwekkend nieuws: 32% = niet-geregistreerd en niet-gedocumenteerd. Van deze toestellen is het onduidelijk wat ermee gebeurt. Dat gaat over 84.000 ton die simpelweg onvindbaar is. Werk aan de winkel!
Van 84.000 ton elektro is niet geweten wat er precies mee gebeurt. Daar mogen we als samenleving geen genoegen mee nemen.

Hoe maakt de registratie via Recupel zo'n groot verschil?

Neem nu bijvoorbeeld een lokale schroothandelaar die het niet te nauw neemt met de voorschriften. Hij ontmantelt soms koelkasten, maar hij haalt de schadelijke stoffen er niet altijd uit. Terwijl die extreem gevaarlijk zijn voor het milieu!

Nog een voorbeeld: de (vaak illegale) export van oude computers die nog functioneren. Ze verdwijnen via leasingmaatschappijen en makelaars naar het buitenland voor tweedehandsgebruik. Er is nauwelijks controle wat er verder mee gebeurt of waar het precies heen gaat. Zo ontsnappen sommige apparaten aan correcte depollutie en recyclage.

Dat soort wantoestanden zijn onmogelijk als de inzameling en verwerking binnen het Recupel-circuit gebeuren. Alleen Recupel en zijn/haar partners actief in de sector garanderen dat dit ecovriendelijk en volgens de wet verloopt. Stevig gedocumenteerd, keurig geregistreerd en goed gecontroleerd.

"We hebben geluk in België. De circulaire economie is voor onze regering een prioriteit geworden" - Peter Sabbe, CEO Recupel

Circulaire economie in België: 2 lichtpunten

1. België investeert volop in circulaire economie. De overheden zijn er klaar voor. Ze beseffen hoe belangrijk de recuperatie van materialen is om er nieuwe grondstoffen van te maken die weer in onze economie kunnen pompen. Ook de bevolking is mee. Dat zien we aan de vele burgerinitiatieven en aan het stijgende succes van De Kringwinkels. 

2. Onze inspanningen renderen. We slagen erin om tot 90% van de materialen uit elektro om te zetten tot grondstof voor hergebruik. Zo vormen die vele miljoenen elektroapparaten een onuitputtelijke bron, een echte mijn van steeds hernieuwbare grondstoffen.

Rapportering, samenwerking en efficiëntie zijn de sleutelwoorden

Bij Recupel doen we hard ons best, maar alleen lukt het niet. 

Uit de studie blijkt dat we de Europese inzameldoelstelling (65% van de hoeveelheid die op de markt werd gebracht) bereiken als alle betrokken partijen efficiënt en georganiseerd samenwerken. 

Cruciaal is de rapportering. Er is al een rapporteringsplicht, maar niet iedereen leeft die na. De regels moeten dus strenger en vooral: meer en betere controle op die regels is nodig. De rapporteringstool BeWeee is alvast één van de mogelijke oplossingen. Ze is nog in volle ontwikkeling, maar biedt veel potentieel voor een verbeterde rapportering.

Onze oproep aan alle spelers is duidelijk: speel het spel correct, werk samen. Alleen zo creëren we een efficiënt ecosysteem voor recyclage en rapportering van elektroafval.

Waterdichte registratie en controle zijn de werkpunten voor de komende jaren. Wat kan je doen om er een succes van te maken?

  • Erkend Recupel-ophaler en -verwerker worden, zodat we je afvalstroom kunnen registreren.
  • Beter rapporteren.

Lees de volledige studie.

De complete studie van Deloitte kan je hier downloaden. 

* WEEE staat voor Waste Electrical and Electronic Equipment

esc