Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies voor analyse, gepersonaliseerde inhoud en advertenties. Je hebt steeds het recht de cookies te weigeren dat niet essentieel zijn voor de basiswerking van onze website

Kandidaat contractanten super fijnmazige ophaling

Oproep tot kandidaat-contractanten om AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten) super fijnmazig op te halen en over te slaan.

Recupel vzw is een Belgische vereniging zonder winstoogmerk die sinds 1 juli 2001 de uitvoering van de aanvaardingsplicht betreffende AEEA in België organiseert en coördineert. Haar opdracht omvat onder meer het ophalen van AEEA bij inzamelpunten en het depollueren en verwerken (m.i.v. nuttige toepassing, recyclage en verwijdering) van AEEA op een milieuvriendelijke en economisch efficiënte wijze.

Deze oproep betreft een specifieke opdracht van fijnmazige inzameling van bepaalde AEEA. Deze opdracht is meer bepaald samengesteld uit de volgende diensten :

1. AEEA ophalen bij RecyclePunten, dit zijn ophaalpunten waar een Recupel Inzamelunit voor Kleine AEEA (van de fractie OVE) en/of Lampen (spaarlampen, LED lampen en buislampen) is geplaatst;

en

2. Het uitvoeren van Eenmalige ophalingen van AEEA (m.u.v. Lampen) bij ondernemingen;

en

3. De uitbating van een overslagstation, het sorteren/overslaan en de selectie op hergebruik, en het beheren van inzamelrecipiënten (kartonnen dozen, zakken in kunststof, boxpalletten, Lampen boxen, rolkooien).

Deze diensten worden uitgevoerd binnen een territoriaal dienstengebied dat overeenstemt met het hele Belgische grondgebied (met uitzondering van het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wat betreft de onder (2) vermelde opdracht). Binnen dat dienstengebied geldt exclusiviteit in hoofde van de gekozen contractant.

Recupel doet een oproep tot kandidaat-contractanten die deze diensten kunnen leveren vanaf 1 januari 2017 en dit tot en met 30 juni 2018.

De offertes moeten op uiterlijk 31 augustus 2016 worden ingediend. Zij worden ingediend hetzij per aangetekende brief (verzonden op uiterlijk de laatste werkdag vóór de voormelde indieningsdatum), hetzij door afgifte aan Recupel tegen ontvangstbewijs op uiterlijk de voormelde indieningsdatum en voor 17u00.

De offerte moet betrekking hebben op de hele voormelde opdracht.

Het lastenboek ter opstelling van een offerte kan worden aangevraagd tot uiterlijk 31 juli 2016 door een mail met referentie ‘lastenboek superfijnmazig’ en volgende gegevens te sturen naar logistics@recupel.be :

- Naam + adres bedrijf

- BTW nummer bedrijf

- Naam contactpersoon

- Telefoonnummer waar deze contactpersoon te bereiken is

- Email adres waarnaar het lastenboek mag doorgestuurd worden

Recupel stuurt binnen de 3 werkdagen het lastenboek door naar het door de kandidaat-contractant opgegeven email-adres. Indien de kandidaat-contractant binnen de 3 werkdagen geen reactie heeft ontvangen, dient hij Recupel telefonisch te contacteren op 02/706.86.81.

esc