Klein elektro leeft verder in kunst op Art Truc Troc & Design

In ruil voor twee lampen of een klein elektronisch toestel ontvangen bezoekers een gratis toegangsticket voor Art Truc Troc & Design op 14, 15 of 16 februari in Bozar (te Brussel)

Ruil je oude lampen, kapotte of ongebruikte elektro in voor een ticket!

Nieuw dit jaar: kleine toestellen die nog werken, zijn ook geldig. Via de samenwerking met de Kringwinkels krijgen die toestellen een tweede leven. 

De kunstenaars voor deze Truc Troc & Design editie zijn gesensibiliseerd geweest om werken te maken op basis van recycleerbare materialen of herbruikbare voorwerpen om te laten zien dat het principe van recycleren/hergebruiken overal kan worden vertaald, ook in de kunst en natuurlijk in ons dagelijks leven.

Onderdompeling in lichtfrequenties!

Met behulp van herstelapparatuur heeft de kunstenaar Ruddy Toni een participatieve installatie bedacht waar u doorheen kunt ronddwalen: ontdek de verborgen taal van het licht door u te verplaatsen met uw geluidslichtsensor!

Ontdek van de ene kleur naar de andere en van de ene intensiteit naar de andere, de verschillende geluidsfrequenties die uit de bronnen komen.

Kom en ontdek het buigcircuit

Dit jaar verlegt Recupel de grenzen van de ruilhandel en biedt het publiek naast gebruikte lampen en elektr(on)ic's de mogelijkheid om een elektr(on)ic terug te brengen die nog steeds werkt maar niet meer bruikbaar is.

Inderdaad, we hebben thuis veel apparaten die we niet meer gebruiken terwijl ze nog een lange levensduur hebben en toevallig vormen deze apparaten de basis van de werken van Xavier Gazon.

Kom en ontdek de wereld van het buigcircuit via de creaties van deze kunstenaar die voor uw ogen instrumenten en geluidsgeneratoren maakt van gerecycleerde elektronische functionele materialen.
U kunt ze zelfs testen!

“De deelname van Recupel aan Art Truc Troc & Design is een bewuste keuze. Om mensen te stimuleren hun klein elektro in te zamelen, moet je hen tonen waarom dit zo belangrijk is. De boodschap: elektro is geen afval, maar kan perfect een tweede leven krijgen via hergebruik van het toestel of hergebruik van de grondstoffen door recyclage. Op een symbolische manier toont kunstenaar Xavier Gazon aan dat elektro nog een functie en een waarde heeft. Via upcycling leeft klein elektro bij hem verder in zijn kunstwerken. Ook kunst kan afgedankt elektro dus een nieuwe functie geven!” Peter Sabbe , CEO Recupel
esc