Nieuwe distributieovereenkomst vanaf 1 januari 2023

De manier waarop de inzameling van elektr(on)ische apparaten gebeurt, verandert niet. Het vergoedingssysteem ondergaat wel enkele verbeteringen zodat we het voor iedereen nóg makkelijker maken. 

De huidige overeenkomst wordt via een aangetekend schrijven opgezegd. Ze loopt echter nog door tot 31/12/2022 en wordt vervangen door een nieuwe overeenkomst die ingaat op 01/01/2023. Deze nieuwe overeenkomst zal u worden voorgelegd in het najaar van 2022. Zo blijft de continuïteit met Recupel steeds gewaarborgd. 

De nieuwe overeenkomst bevat duidelijke regels voor de samenwerking met de Recupel ophaalpunten in de distributiesector, zowel voor het operationele als het financiële luik. Ze kwam tot stand in overleg met de beroepsfederaties Comeos en Nelectra.

Blijft behouden in de nieuwe overeenkomst


Vergoeding

 • Brengt u oud elektro bij elkaar op een centrale plek (huidige categorie F) waar Recupel het in bulk afhaalt (containers en/of 26 boxpalletten), dan verandert er niets. U behoudt de huidige vergoeding, namelijk een vergoeding per ton en per winkelpunt.
 • Centraliseert u momenteel niet? Dat wil zeggen dat er geen AEEA samengebracht wordt van verschillende winkels naar één locatie. Dan blijft u de huidige optimalisatievergoeding ontvangen, van € 1 of € 1,5 per stuk/box (bij het aanbieden per 16 stuks of 24 stuks/boxen). Ook de optimalisatievergoeding van € 150 per container blijft gelden.

Algemeen

 • Eenmaal per jaar, in januari, wordt de afrekening van de vergoeding gemaakt. Deze is gebaseerd op de volumes van het voorgaande jaar. De vergoeding per ton blijft Recupel maandelijks uitbetalen.

Wordt aangepast in de nieuwe overeenkomst


Vergoeding

 • Wordt u momenteel vergoed in categorieën A, B of C na het behalen van bepaalde staffels (50, 100 of 300 punten), dan zal u in de nieuwe overeenkomst vergoed worden per afgegeven stuk (1 punt) of box AEEA (5 punten):
   • Eerste 99 punten aan € 7 per punt
   • 100 – 299 punten aan € 5,5 per punt
   • 300 – 400 punten aan € 4,5 per punt
 • De ondergrens voor een vergoeding is 8 stuks (8 punten) of 1 box (5 punten). De bovengrens is 400 punten.

Algemeen

 • Iedereen die nieuwe elektrotoestellen verkoopt, kan toetreden tot deze nieuwe distributieovereenkomst.
 • Wie intekent, verbindt zich ertoe om alle ingezamelde fracties exclusief aan Recupel af te geven.
 • Alle fracties ingezamelde huishoudelijke AEEA komen in aanmerking voor de vergoeding.
 • De overeenkomst is geldig voor 1 jaar, met stilzwijgende verlenging.
 • Er geldt een opzegtermijn van 3 maanden.
esc