Nieuwe lijst voor elektrische en elektronische apparaten

Sinds 1 januari 2022 nam Recupel een nieuwe lijst voor elektrische en elektronische apparaten in gebruik. In lijn met de aangepaste Europese richtlijn wordt de bestaande indeling vervangen door zes nieuwe categorieën. Het onderscheid tussen huishoudelijke en professionele apparaten blijft bewaard, maar voortaan is het beoogde gebruik daarbij het criterium.

De Europese richtlijn heeft als doel de hoeveelheid afgedankte elektronische apparaten te beperken en duurzaam hergebruik en recyclage aan te moedigen. In het kader daarvan rapporteren producenten en invoerders hoeveel elektr(on)ische apparaten ze op de markt brengen. Op basis van de oorspronkelijke Europese richtlijn stelde Recupel een lijst op van de apparaten die producenten en invoerders moeten aangeven.

Zes nieuwe hoofdcategorieën

Tot 2021 gebruikten ze daarvoor tien categorieën, maar sinds januari 2022 werd dat teruggebracht tot zes.

  1. Warmte- of koude-uitwisselende apparatuur
  2. Schermen en apparatuur met schermen > 100 cm²
  3. Lampen
  4. Grote apparatuur (> 50 cm)
  5. Kleine apparatuur (< 50 cm)
  6. Kleine IT- en telecommunicatieapparatuur (< 50 cm)

 

Apparatenlijst ter verduidelijking

Omdat het aanbod aan elektr(on)ische apparaten zo snel evolueert, is de nieuwe lijst niet langer een volledige opsomming. Ze is nu bedoeld ter verduidelijking van de categorieën en mogelijke uitzonderingen. Voortaan geldt de regel dat alle apparaten aangegeven moeten worden, tenzij anders vermeld in de lijst.

Het bestaande onderscheid tussen een huishoudelijk en een professioneel toestel krijgt ook een update. Voortaan worden apparaten die uitsluitend bestemd zijn voor een professionele omgeving als professioneel beschouwd. De overige toestellen zijn huishoudelijk.

Aangepaste Recupel-bijdrage

Sommige apparaten komen sinds 2022 in een andere categorie terecht. Dat heeft dan ook gevolgen voor de Recupel-bijdrage, het bedrag dat in de aankoopprijs verrekend wordt om later de inzameling en verwerking te bekostigen. Op onze website vind je behalve de aangepaste apparatenlijst ook verschillende stappenplannen en infografieken die je door het nieuwe systeem loodsen. Heb je een specifieke vraag over een apparaat? Stel ze dan via het online contactformulier.

esc