Oproep tot kandidaat-contractanten

Recupel vzw organiseert en coördineert sinds 1 juli 2001 de uitvoering van de aanvaardingsplicht betreffende AEEA in België. Een van haar opdrachten is het fijnmazig inzamelen van AEEA bij ophaalpunten op een milieuvriendelijke en economisch efficiënte wijze.

Oproep tot kandidaat-contractanten voor

  • Fijnmazig inzamelen, eenmalig ophalen (Pick-up), overslaan en sorteren in fracties van AEEA (excl. rookmelders en lampen)

 

  • Fijnmazig ophalen en overslaan van afgedankte lampen en afgedankte elektrische en elektronische rookmelders en super fijnmazig ophalen en overslaan van lampen en kleine elektronische apparaten van RecyclePunten

 

Recupel doet een oproep tot kandidaten die deze diensten op contractuele basis kunnen leveren vanaf 1 oktober 2024

 

De kandidaatstellingen moeten uiterlijk op 13 oktober 2023 om 17u worden ingediend.

Werkwijze

Zij worden ingediend :

  • hetzij door afgifte aan Recupel, onder gesloten omslag en tegen ontvangstbewijs, op 12/10/2023 of 13/10/2023 tussen 9u en 17u,

  • hetzij per aangetekende brief en onder gesloten omslag (verzonden op uiterlijk de laatste werkdag vóór de voormelde indieningsdatum).

Extra informatie over de opdracht en de bij de kandidaatstelling te voegen documenten kan u vinden hieronder of via het gratis nummer 0800/11 539 (8u – 12u).

De kandidaten zullen daarna het lastenboek ontvangen vanaf 27 oktober 2023.

Wil je je aanmelden? Zie hieronder voor informatie en beschrijving van de opdrachten

 

Om het volledige document te lezen over "Fijnmazig inzamelen, eenmalig ophalen (Pick-up), overslaan en sorteren in fracties van AEEA (excl. rookmelders en lampen)"

Klik hier

 

Om het volledige document te lezen over "Fijnmazig ophalen en overslaan van afgedankte lampen en afgedankte elektrische en elektronische rookmelders en super fijnmazig ophalen en overslaan van lampen en kleine elektronische apparaten van RecyclePunten"

Klik hier

esc