Oproep tot kandidaat-contractanten

Oproep tot kandidaat-contractanten om AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten) fijnmazig op te halen in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest,
te sorteren in fracties en klaar te maken voor vervoer in bulk.

Recupel vzw is een Belgische vereniging zonder winstoogmerk die sinds 1 juli 2001 de uitvoering van de aanvaardingsplicht betreffende AEEA in België organiseert en coördineert.

Haar opdracht omvat onder meer het ophalen van AEEA bij inzamelpunten en het depollueren en verwerken (m.i.v. nuttige toepassing, recyclage en verwijdering) van AEEA op een milieuvriendelijke en economisch efficiënte wijze.

Recupel doet een oproep tot kandidaten die deze diensten op contractuele basis kunnen leveren vanaf 1 februari 2020.

Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 8 oktober 2019 kandidaat stellen. Dit kan gebeuren per aangetekende brief naar onderstaande adres t.a.v. Peter Sabbe of door afgifte op hetzelfde adres tegen ontvangstbewijs.

De kandidaten zullen daarna het lastenboek ontvangen.

Bijkomende inlichtingen kunnen steeds verkregen worden via tender@recupel.be of via het gratis nummer 0800/11 539 (8u-12u).

esc