Recupel recycleert je elektrisch en elektronisch afval bij jou in de buurt

Wat gebeurt er met de apparaten die je naar het containerpark of naar een Recupel-inzamelpunt brengt? Dankzij de Recupel-bijdrage worden afgedankte toestellen ingezameld, vervoerd, gedemonteerd en ontdaan van giftige stoffen. Bovendien worden alle nog aanwezige herbruikbare materialen gerecycleerd. Dit alles is mogelijk dankzij het werk van ongeveer 1150 mensen, waarvan 300 in de Belgische recyclagecenters die ons daarbij helpen.

Het zijn ervaren Belgische werknemers die je oude elektrische en elektronische apparaten een nieuw leven geven

Het overgrote deel van de ingezamelde oude apparaten gaat naar de partnercentra van Recupel in België: oude televisietoestellen, gsm's, computers, kabels, wasmachines, haardrogers, boormachines, noem maar op.

Een klein aantal ingezamelde koelkasten wordt verwerkt in een Duitse installatie of net over de grens in Nederland. Recyclagecentra moeten namelijk over een specifieke installatie beschikken om die apparaten te recycleren. Dat komt omdat ze gevaarlijke stoffen bevatten. Recupel werkt uitsluitend met partners die strikte regels naleven om te voorkomen dat die gevaarlijke vloeistoffen en gassen in het milieu terechtkomen.

Onze partners zijn dan ook echte experts.

 

Bekijk de lijst van recyclagepartners met wie we samenwerken

Hier zijn de locaties van de recyclers waar we mee werken

Recyclage van elektrische en elektronische apparatuur: manueel precisiewerk

België is erg goed in het recycleren van elektrisch en elektronisch afval.

Bij Recupel eisen we dat de apparaten gedemonteerd worden en ontdaan van gevaarlijke stoffen zoals batterijen, koelvloeistoffen enz. 

Zo’n 300 personen zijn hier dagelijks mee bezig. Onder hen zijn er een 130-tal aan de slag via bedrijven in de sociale economie.

Dankzij deze werknemers kunnen we 90% van een apparaat recycleren.

Dat percentage ligt zelfs hoger dan de Europese normen. Meer informatie over de inzamelingscijfers vind je in ons jaarverslag

Als we het wat ruimer bekijken zijn er uiteraard nog heel wat meer mensen die hun steentje bijdragen aan het grote Recupel-netwerk. Inzameling, transport, sortering, staalname, hergebruik, communicatie, sensibilisering, logistiek en financieel beheer zijn in totaal goed voor zo’n 1150 banen in België!

Waarom je afgedankte apparaten toevertrouwen aan Recupel?

Je oude apparaten naar het containerpark brengen, naar een inzamelpunt bij jou in de buurt of naar de winkel bij aankoop van een nieuw toestel is een slimme reflex! Zo voorkom je immers dat elektrisch of elektronisch afval in een illegaal parallel netwerk terechtkomt.

We hebben allemaal wel al beelden gezien van illegale stortplaatsen in Afrika en Azië, zoals de beruchte Agbogbloshie-stortplaats in Ghana. Kinderen en tieners worden er blootgesteld aan giftige en gevaarlijke stoffen wanneer ze het afval van onze oude elektro-apparaten verwerken.

Door je gebruikte toestellen binnen te brengen bij Recupel via een van onze vele inzamelpunten help je de hoeveelheid illegaal geëxporteerd afval te verminderen.

Je oude elektrische apparaten binnenbrengen via het juiste kanaal is bovendien een mooi gebaar voor onze planeet.

‘Weg ermee, die AEEA’ (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)?

NEE! Maak voortaan de juiste keuze. Het is maar een kleine moeite.

Samen kunnen we de soms zeldzame en waardevolle onderdelen van je elektrisch en elektronisch afval recycleren.

 

Werkt je apparaat nog?

Breng het dan binnen bij een kringwinkel. Zo maak je er nog iemand anders gelukkig mee!

esc