Waarom correct afdanken?

Waarom is het belangrijk om elektro-afval correct af te danken?

Door elektro-afval correct af te danken zorg je er mee voor dat afgedankte apparaten niet op de afvalberg belanden, maar kunnen worden hergebruikt of gerecycleerd. Dat is niet alleen een heel goeie zaak voor de volksgezondheid en het milieu. Ook vanuit economisch oogpunt is de recuperatie van elektro-afval bijzonder interessant. Nogal wat gerecupereerde materialen zijn immers steeds schaarsere – lees: duurdere – grondstoffen die, eens gerecupereerd, bovendien niet meer uit mijnen moeten worden ontgonnen.


Milieu-argumenten

Recupel zorgt ervoor dat afgedankte apparaten daadwerkelijk worden ingezameld, gerecycleerd én gedepollueerd. Dat laatste wil zeggen dat schadelijke stoffen worden gescheiden en verwijderd. Alles samen houdt Recupel elk jaar zowat 1500 ton gevaarlijke stoffen uit het milieu.

Het kwik uit spaarlampen en TL-lampen, bijvoorbeeld, wordt bij de verwerking keurig opgevangen en afgezogen. De broeikasgassen uit oude koelkasten worden vernietigd in speciaal uitgeruste installaties. Condensatoren worden niet zomaar vermalen – daarbij zouden schadelijke stoffen vrijkomen – maar niettemin vakkundig gerecycleerd. Enz. De erkende verwerkingsbedrijven waarmee Recupel samenwerkt behoren overigens niet zelden tot de wereldtop als het gaat over hun expertise op het vlak van de ecologische verwerking van elekro-afval.


Economische argumenten

Als je afgedankte toestellen correct inlevert, maak je het voorts mogelijk dat de grondstoffen eruit gefilterd worden zodat ze kunnen worden verwerkt tot iets nieuws. Onder meer glas, metalen en zelfs de kunststoffen uit het elektro-afval dat via Recupel wordt ingezameld, worden al voor de volle 100% gerecycleerd. Allemaal grondstoffen die perfect in nieuwe toepassingen kunnen worden verwerkt, van koperkabels tot slaapzakken. En dat zonder dat er nog klassieke mijnbouw aan te pas komt (versta: zonder dat de aarde verder wordt uitgeput.)

Zo komt bijvoorbeeld 40% van al het staal wereldwijd vandaag al uit recyclage. Van al het koper dat ooit werd gedolven, is 80% nog altijd in omloop. Van de overige 20% staat ongetwijfeld een gedeelte stof te vergaren in jouw berghok of kelder: binnenbrengen is de boodschap!

esc