Wat is het verschil tussen huishoudelijk en professioneel elektro-afval?

Hoe weet u of het om professionele of huishoudelijke toestellen gaat? Makkelijk: raadpleeg de Recupel-apparatenlijsten. Maar hieronder vindt u alvast enkele courante voorbeelden.

Het huishoudelijk of professioneel karakter van de apparaten wordt behouden en wordt vanaf 01/01/2022 bepaald op basis van het beoogde gebruik van het product en dus niet langer op basis van objectieve criteria zoals gewicht/ grootte/ vermogen zoals dit wel het geval was t.e.m.31/12/2021.  

Electr(on)ische apparaten die zowel in een huishoudelijke - en professionele omgeving kunnen voorkomen, worden beschouwd als huishoudelijke toestellen. Electr(on)ische apparaten die exclusief bestemd zijn voor gebruik in een professionele omgeving worden als professioneel beschouwd. 

Opmerking: Een product is huishoudelijk tenzij kan worden bewezen dat het een professioneel karakter heeft.

Het onderscheid tussen de “alles-inbegrepen” en “administratieve” bijdrages blijft bestaan.

Bijvoorbeeld: een laptop kan zowel thuis als in een professionele omgeving gebruikt worden en is dus een huishoudelijk apparaat (geen exclusief professionele toepassing). Een barcodescanner wordt uitsluitend gebruikt in een professionele omgeving en is daarom wel een professioneel apparaat.

Een koffiemachine die ontworpen is voor professioneel gebruik (op kantoor, bar,…) en die een particulier thuis zou plaatsen, zal toch beschouwd worden als professioneel. Het gebruik door de particulier wordt in dit geval beschouwd als een uitzonderlijk gebruik dat niet voorzienbaar wordt geacht.

Om u te helpen het beoogde gebruik van uw toestel te bepalen, vermeldt de apparatenlijst expliciete definities, voorbeelden en uitzonderingen. Deze moeten gevolgd worden. Als de apparatenlijst geen uitsluitsel biedt, heeft Recupel een stappenplan uitgewerkt dat u in 3 stappen verder kan helpen. Het is hierbij belangrijk om de volgorde van de verschillende stappen te respecteren en indien de eerste stap u reeds een antwoord kan bieden, dient u niet verder te gaan naar de volgende stappen. U kan hier het stappenplan raadplegen.

Meer uitleg over het verschil tussen het huishoudelijk en professioneel karakter van een elektr(on)isch apparaat kan u hier raadplegen.

esc