Wat zegt de wet over de recyclage van elektro-afval?

Een Europese richtlijn verplichtte de Belgische overheid om toe te zien op de correcte verwerking van elektro-afval. De industrie zocht mee naar een oplossing. De wettelijke aanvaardingsplicht resulteerde in een inzamelsysteem en bindende afspraken.

Belgen hebben een prima reputatie, als het op sorteren aankomt. In Europa zijn we zelfs absolute koplopers in het sorteren van verpakkingsafval: glas, plastic, papier en karton …

Ook als het gaat om elektr(on)isch afval zijn we uitblinkers. Zo zamelden we in 2021 maar liefst 128.467 ton in.

Helemaal ingeburgerd: de aanvaardingsplicht

Europa was zich bewust van de noodzaak om e-afval correct in te zamelen. Daarom stelde het de aanvaardingsplicht in. Even kort door de bocht: winkeliers zijn verplicht om afgedankte apparaten die klanten terugbrengen te aanvaarden.

Apparatenlijsten: wat wel, wat niet?

Producenten en invoerders reageerden gepast op de aanvaardingsplicht. In 2001 zetten de industrie een inzamel- en verwerkingssysteem op voor afgedankte elektr(on)ische apparaten.

De Europese wetgeving definieerde categorieën waarvoor de aanvaardingsplicht geldt. Recupel gebruikt een apparatenlijst die op deze categorieën gebaseerd is.

Akkoorden voor fabrikanten en invoerders

Fabrikanten en invoerders van elektro-apparaten zijn meestal actief in de drie gewesten. Dus was het logisch om één uniform terugnamesysteem op nationaal niveau in te voeren.
Om dat mogelijk te maken wordt periodiek per gewest een overeenkomst getekend tussen overheid en industrie: de milieubeleidsovereenkomsten.

esc