Aangifte

2.1   Waar kan ik de apparatenlijst van Recupel vinden?

Alle elektro-apparaten waarop een Recupel-bijdrage van toepassing is, zijn terug te vinden in de apparatenlijst. Deze kan je hier vinden. Op de tweede pagina van de apparatenlijst vind je alle informatie omtrent het gebruik van de apparatenlijst. De apparatenlijsten van de voorgaande jaren kan je ook op de bovenvermelde webpagina terugvinden.

2.2   Wanneer worden de Recupel-bijdragen gewijzigd?

De Recupel-bijdragen worden jaarlijks herbekeken en mogelijk gewijzigd. Wijzigingen vinden plaats op 1 januari of 1 juli van elk jaar. Indien de Recupel-bijdragen wijzigen brengt Recupel haar leden minstens 6 maanden op voorhand op de hoogte van de wijzigingen om hen zo de tijd te geven de nodige IT-technische of boekhoudkundige aanpassingen door te kunnen voeren. De nieuwe Recupel-apparatenlijst wordt  officieel op 1 januari of 1 juli gepubliceerd op de website van Recupel (https://www.recupel.be/nl/historiek/).

2.3   Hoe kan ik een productvraag indienen?

Je kan een productvraag indienen als je na het consulteren van de apparatenlijst nog steeds niet zeker bent van de overeenkomstige Recupel-bijdrage. Dit kan op deze webpagina. Vul de rode schermen zeker in en wees zo duidelijk mogelijk in je beschrijving.

2.4   Ik heb geen wachtwoord voor de aangifte-applicatie?

Je kan een nieuw wachtwoord voor de aangifte-applicatie aanvragen op basis van jouw gebruikersnaam. Dit kan op de webpagina door te klikken op “Voor professionals” en “aanmelden voor aangifte” op de website van Recupel. Klik op de webpagina op “Declaration – reset password”, vul je gebruikersnaam in en klik op “indienen”. Je ontvangt een e-mail met een link voor het aanmaken van een nieuw paswoord.

2.5   Ik heb geen gebruikersnaam voor de aangifte-applicatie?

Je kan jouw gebruikersnaam opnieuw aanvragen via de webpagina door te klikken op “Voor professionals” en “aanmelden voor aangifte” op de website van Recupel. Klik op de webpagina op “Declaration – reset password”, vervolgens op “GEBRUIKERSNAAM VERGETEN” en geef jouw email-adres in. Je ontvangt een e-mail met jouw gebruikersnaam. Ga vervolgens terug naar de voorgaande webpagina om een nieuw paswoord aan te vragen, geef jouw gebruikersnaam in en klik op “INDIENEN”. Je ontvangt een e-mail met een link voor het aanmaken van een nieuw paswoord.

2.6   Hoe kan ik een nieuwe registratie voltooien vanaf 2022 in de nieuwe 6 hoofdcategorieën?

Een nieuwe registratie bij Recupel kan worden volbracht op de webpagina door te klikken op “Voor professionals” en “Word lid” op de website van Recupel. Op het eerste scherm dien je informatie m.b.t. de activiteit van je bedrijf, de algemene bedrijfsgegevens, adresgegevens en contactpersonen aan te duiden en ook de algemene voorwaarden en de privacy policy te aanvaarden. Op het tweede scherm zal je de productcategorieën waarvoor je bedrijf bij Recupel wenst aan te sluiten moeten bepalen en in de laatste stap wordt gevraagd om alle gegevens nog na te kijken en de brief ter bevestiging van de aansluiting goed te keuren en ondertekenend naar declarations@recupel.be te versturen.


Vanaf 01/01/2022 wordt in het tweede scherm gevraagd om de productcategorieën waarvoor je bedrijf wenst aan te sluiten aan te duiden op basis van de nieuwe 6 hoofdcategorieën geldig vanaf 01/01/2022. Indien de start van de activiteit voor Recupel van je bedrijf betrekking heeft op jaren voorafgaand aan 2022, zal op basis van je selectie in 6 hoofdcategorieën een voorstel van categorieën volgens de 10 hoofdcategorieën (geldig tem 31/12/2021) voor de voorgaande jaren worden voorgesteld. Je hebt de mogelijkheid om de voorgestelde productcategorieën volgens de 10 hoofdcategorieën nog uit te vinken indien deze niet van toepassing zijn op de activiteit van je bedrijf. Nadat je het voorstel van de productcategorieën in 6 en 10 hoofdcategorieën hebt goedgekeurd, dien je nog de brief ter bevestiging van de aansluiting goed te keuren en te ondertekenen.

2.7   Hoe kan ik mijn gegevens en adresgegevens registreren en aanpassen in de aangifte-applicatie?

Je kan zelf jouw zetel-, uitbatings- of facturatieadres beheren in de aangifte-applicatie. Wanneer je ingelogd bent kan je jouw gegevens ingeven en aanpassen. Klik bovenaan op het tabblad "lid info" en kies vervolgens voor "locations" in de linker kolom op het scherm. Het scherm dat hierbij openklapt geeft onderaan de knop "add new record" weer, klik hierop en pas jouw gegevens aan en klik op "update". Het nieuwe adres zal opgenomen worden in het overzicht met geregistreerde locaties. Selecteer het aangemaakte adres en klik op "indienen" om de wijziging te registreren.

2.8   Hoe kan ik mijn contactgevens en contactpersonen registreren en aanpassen in de aangifte-applicatie?

Als je de gegevens van de contactpersonen voor jouw onderneming wil aanpassen in de aangifte-applicatie, ga je bovenaan de pagina naar het tabblad "lid info"  en klik je links op de pagina op "Contactpersonen". In het venster dat hierbij openklapt, kan je uw bestaande gegevens wijzigen. Een nieuwe contactpersoon voeg je toe door links onderaan "Add new record" aan te klikken. Vul het detailvenster in en druk op "update". De nieuwe contactpersoon is nu opgenomen in het overzicht van de geregistreerde contactpersonen. Selecteer de nieuw aangemaakte contactpersoon en druk op "indienen" om de aanpassing te bewaren. Een nieuwe contactpersoon is aangemaakt en je ontvangt via mail een gebruikersnaam en activatielink om een nieuw paswoord aan te maken. Je kan per profiel slechts 1 contactpersoon aanmaken en bewaren. 

 

De verantwoordelijke voor de aangiften kan een aangifte indienen. De bedrijfsverantwoordelijke en verantwoordelijke voor facturatie kunnen enkel aangiften raadplegen. De email die Recupel uitstuurt met de factuur in bijlage zal verzonden worden naar de persoon verantwoordelijk voor facturatie. De verantwoordelijke voor de rapportering staat in voor de afgedankte elektr(on)ische apparaten die jouw bedrijf uit de markt haalt.

2.9   Hoe voeg ik een productcategorie toe in de aangifte-applicatie?

Indien je ingelogd bent kan je een nieuwe productcategorie toevoegen door bovenaan op de webpagina het tabblad "Lid info" en vervolgens links op het scherm "Productcategorieën" te selecteren. Onderaan het overzicht ga je naar "Productcategorie toevoegen". Hier kan je uit het overzicht nieuwe productcategorieën selecteren en activeren. Per nieuwe categorie dien je een datum van eerste invoer in te vullen bij "Actief van". Deze datum moet gelijk zijn aan de begindatum van een kwartaal/maand. Klik onderaan op "Indienen"  om de wijziging te registreren en de nieuwe productcategorieën in het aangiftesysteem te activeren.

 

Vanaf 01/01/2022 zijn op het tabblad "Productcategorieën" 2 afzonderlijke lijsten beschikbaar, namelijk enerzijds een overzicht van de productcategorieën geldig vanaf 01/01/2022 op basis van de nieuwe 6 hoofdcategorieën en anderzijds een overzicht van de productcategorieën geldig tot en met 31/12/2021 op basis van de 10 hoofdcategorieën, indien er bijvoorbeeld retroactief aangegeven dient te worden (zie vraag 2.12 voor meer info). Onderaan beide overzichten is een knop “Productcategorie toevoegen” beschikbaar om nieuwe productcategorieën te activeren volgens de hierboven omschreven methode.

2.10   Hoe kan ik een productcategorie voor het verleden activeren?

Je kan via “Lid info” en het tabblad “Productcategorie toevoegen” een nieuwe productcategorie voor voorgaande jaren activeren, d.w.z. dat de datum van eerste invoer voorafgaat aan de startdatum van het lopende kwartaal. In dit geval zullen de aan te passen aangiften voor voorgaande jaren in het aangifteoverzicht de status ““te regulariseren” hebben. Deze aangiften dienen dan eerst aangepast en ingediend te worden alvorens de aangifte van het huidige trimester ingediend kan worden.

Vanaf 01/01/2022 zijn op het tabblad “Productcategorieën” 2 afzonderlijke lijsten beschikbaar, namelijk enerzijds een overzicht van de productcategorieën geldig vanaf 01/01/2022 op basis van de nieuwe 6 hoofdcategorieën en anderzijds een overzicht van de productcategorieën geldig tot en met 31/12/2021 op basis van de 10 hoofdcategorieën. Onderaan beide overzichten is een knop “Productcategorie toevoegen” beschikbaar om nieuwe productcategorieën te activeren volgens de omschreven methode bij vraag 2.9.

2.11   Wie kan een aangifte indienen?

Enkel de verantwoordelijke voor de aangiften kan een aangifte indienen. De bedrijfsverantwoordelijke en verantwoordelijke voor facturatie kunnen enkel aangiften raadplegen. De email die Recupel uitstuurt met de factuur in bijlage zal verzonden worden naar de persoon verantwoordelijk voor facturatie. De verantwoordelijke voor de rapportering staat in voor de afgedankte elektr(on)ische apparaten die jouw bedrijf uit de markt haalt.

2.12   Hoe kan ik een aangifte indienen in de declaratieapplicatie in de 6 hoofdcategorieën?

Vanaf 01/01/2022 zal je bedrijf een aangifte moeten ingeven op basis van de 6 hoofdcategorieën die vanaf dat ogenblik geldig zijn. De productcategorieën gebaseerd op de 10 hoofdcategorieën zullen vanaf dat ogenblik enkel nog maar beschikbaar zijn om de voorgaande jaren t.e.m. 2021 te regulariseren.

 

Het declaratiesysteem voorziet voor je account een automatische omzetting op basis van de actieve productcategorieën in 10 hoofdcategorieën naar de nieuwe subcategorieën in de nieuwe 6 hoofdcategorieën. Je kan de beschikbare productcategorieën voor je bedrijf zelf verder beheren door rechtsboven te klikken op “lid info” en in de linker tab op “productcategorieën”.

 

Nadat je bent ingelogd via de webpagina op onze website door je gebruikersnaam en paswoord in het aangifteportaal in te geven kom je terecht in het aangifteoverzicht van alle beschikbare en voor voorgaande periode ingediende aangiftes. Aangiftes van de voorgaande jaren kan je in detail raadplegen door te klikken op “aangifte bekijken” rechts van de periode, maar zijn niet meer aanpasbaar. Een beschikbare aangifte kan worden ingediend door op de groene knop ‘aangifte indienen’ te klikken. Je komt dan meteen in de aangifte terecht, waarbij de verschillende actieve productcategorieën binnen de 6 hoofdcategorieën worden opgedeeld in huishoudelijke en professionele apparaten. Druk op de blauwe pijltjes rechts van elke hoofdcategorie om de verschillende subcategorieën te raadplegen.

 

Ben je niet zeker meer wat voor toestellen er onder een bepaalde categorie aangegeven moeten worden? Druk dan op het kleine vraagteken naast de naam van de subcategorie om er de voorbeelden van te raadplegen. Twijfel je over de juiste categorie van een apparaat? Gebruik de handige zoekfunctie in de aangifte om je apparaat op te zoeken. Je kan door de verschillende zoekresultaten navigeren door gebruik te maken van de pijltjes rechts van het zoekscherm. Door op het vakje “vouw alle hoofdcategorieën uit” te klikken, kan je in 1 stap alle subcategorieën consulteren.

 

In de aangifte kan je 2 aparte kolommen onderscheiden. Gebruik de kolom “apparaat op de markt gebracht” voor het aantal huishoudelijke en professionele apparaten dat je hebt ingevoerd of geproduceerd en die bestemd zijn voor de Belgische markt.  Voor professionele apparaten geef je naast het aantal stuks ook het totale gewicht per categorie aan.

 

Gebruik de kolom “teruggaaf” om een teruggave te vragen van de Recupel-bijdragen die je betaalde aan je Belgische leverancier of aan Recupel voor huishoudelijke apparaten die je vervolgens in het buitenland op de markt hebt gebracht. Ook voor defecte goederen die naar het buitenland gaan kan je deze aantallen aangeven in de kolom “teruggaaf”. De kolom “teruggaaf” is niet beschikbaar voor professionele subcategorieën aangezien het hier enkel over een administratieve bijdrage gaat.

 

Om je aangifte finaal in te dienen, klik je op de knop “indienen” onderaan de pagina. Je ontvangt dan een bevestigingsmail van Recupel dat de aangifte is ingediend.

2.13   Ik ondervind problemen met de aangifte-applicatie?

Het kan gebeuren dat de webpagina van het aangiftesysteem niet goed is opgeladen. Je dient in dit geval de webpagina te vernieuwen door op “F5” te klikken.

 

Een andere mogelijke oorzaak van het probleem is dat je internet browser niet meer up to date is. Een mogelijke oplossing bestaat uit het forceren van een 'log out' door deze url in de zoekbalk in te geven: https://declarations.recupel.be/logout

2.14   Hoe moet ik de Recupel bijdrage vermelden op verkoopfacturen en kastickets?

De Recupel bijdrage dient op onderstaande wijze vermeld te worden op de verkoopfacturen en kastickets:

 • Huishoudelijke goederen
  • Verkoop aan distributeurs: afzonderlijke transparante vermelding van de Recupel-bijdrage per product.

   Voorbeeld
   Koelkast RB36T602CSA 1 stuk x euro
   Recupel 01.01 Koel- en vriesapparaten 1 stuk 8,26 euro

  • Verkoop aan particulieren/eindconsumenten: de vermelding “Recupel-bijdrage inclusief” volstaat.

   Voorbeeld:
   Koelkast RB36T602CSA  1 stuk x euro
   Inclusief Recupel bijdrage    


 • Professionele goederen
  • Verkoop aan distributeurs: de vermelding “Recupel-bijdrage inclusief” volstaat.
  • Verkoop aan particulieren/eindconsumenten: de vermelding “Recupel-bijdrage inclusief” volstaat.

   Voorbeeld:
   Koelkast RB36T602CSA  1 stuk x euro
   Inclusief Recupel bijdrage    

2.15   Hoe kan ik mijn lidmaatschap stopzetten?

Indien je het lidmaatschap van jouw bedrijf bij Recupel wenst stop te zetten (stopzetting van de zaak, fusie, nieuw BTW nummer,…) dient dit te gebeuren via brief of door een mail te sturen naar declarations@recupel.be. Gelieve duidelijk de startdatum en de reden te formuleren van het op non-actief plaatsen van de onderneming.

2.16   Wat is de minimumfactuur voor professionele toestellen?

Recupel past sinds 2012 een minimumbijdrage toe voor op de markt gebrachte professionele elektrische en elektronische toestellen (productcategorieën waarbij het getal na het punt begint met 50 of meer). De kost van de minimumfactuur bedraagt 100 euro (excl. BTW).

2.17   Wanneer krijg ik een minimumfactuur?

De minimumbijdrage van € 100 (excl. BTW) wordt toegepast per kalenderjaar als er ten minste 1 professioneel apparaat (productcategorieën waarbij het getal na het punt begint met 50 of meer)) is aangegeven en het totaal gedeclareerde bedrag niet hoger is dan € 100.

2.18   Van wie of van waar komt deze minimumfactuur?

De minimumbijdrage van € 100 (excl. BTW) is goedgekeurd door de betrokken sectoren en bevoegde overheden en vindt zijn grondslag in artikel 5 van de toetredingsovereenkomst die alle leden hebben ondertekend.

 

Deze bijdrage vertegenwoordigt een basisvergoeding voor de diensten die Recupel aan het lid verleent voor de op de markt gebrachte professionele apparaten. Deze dienstverlening omvat o.a.

 

 • het verrichten van de administratie en rapportering t.a.v. de Gewestelijke Overheden betreffende de aanvaardingsplicht voor de professionele apparaten; 
 • de vertegenwoordiging t.a.v. de Gewesten tijdens de onderhandelingen terzake de Milieu Beleids Overeenkomsten (MBO) en/of Aanvaardingsplichtconvenanten (APC);
 • de opvolging van de Europese wetgeving en het verspreiden van informatie terzake.
esc