Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies voor analyse, gepersonaliseerde inhoud en advertenties. Je hebt steeds het recht de cookies te weigeren dat niet essentieel zijn voor de basiswerking van onze website

Aangifte

1.1   Waar kan ik de apparatenlijst van Recupel vinden?

Alle elektro-apparaten waarop een Recupel-bijdrage van toepassing is, zijn terug te vinden in de apparatenlijst. Deze kan je hier vinden. Op de tweede pagina van de apparatenlijst vind je alle info omtrent het gebruik van de apparatenlijst. De apparatenlijsten van de voorgaande jaren kan je ook op de bovenvermelde webpagina terugvinden.

1.2   Wanneer worden de Recupel-bijdragen gewijzigd?

Op 1 juli worden de Recupel-bijdragen jaarlijks herbekeken en mogelijk gewijzigd. Recupel informeert haar leden hiervan in maand januari van het jaar om zo de tijd te geven om de nodige IT-technische of boekhoudkundige aanpassingen door te kunnen voeren. De nieuwe Recupel-apparatenlijst wordt jaarlijks officieel op 1 juli gepubliceerd op de website van Recupel (https://www.recupel.be/nl/historiek/)

1.3   Hoe kan ik een productvraag indienen?

Je kan een productvraag indienen als je na het consulteren van de apparatenlijst nog steeds niet zeker bent van de overeenkomstige Recupel-bijdrage. Dit kan op deze webpagina. Vul de rode schermen zeker in en wees zo duidelijk mogelijk in je beschrijving. 

1.4   Ik heb geen wachtwoord voor de aangifte-applicatie?

Je kan jouw wachtwoord voor de aangifte-applicatie terug aanvragen op basis van jouw gebruikersnaam. Dit kan op deze webpagina. Je krijgt vervolgens een mail met uw nieuw wachtwoord toegestuurd. 

1.5   Ik heb geen gebruikersnaam voor de aangifte-applicatie?

Indien jouw gebruikersnaam niet gekend is, kies dan voor “GEBRUIKERSNAAM VERGETEN” en geef jouw email-adres in. Je ontvangt een e-mail met jouw gebruikersnaam. Ge vervolgens terug naar de webpagina om een nieuw paswoord aan te vragen, geef jouw gebruikersnaam in en klik op “INDIENEN”.

1.6   Hoe kan ik mijn gegevens registreren in de aangifte-applicatie?

Je kan jouw zetel-, uitbatings- of facturatieadres ingeven op de aangifte-applicatie. Indien je ingelogd bent kan je jouw gegevens ingeven. Klik op  bovenaan op het tabblad "lid info" en kies vervolgens voor "locations" in de webpaginaerkolom. Het scherm dat hierbij openklapt geeft onderaan de knop "add new record" weer, klik hierop en pas jouw gegevens aan en klik op "update". Het nieuwe adres zal opgenomen worden in het overzicht met geregistreerde locaties. Selecteer het aangemaakte adres en klik op "indienen" om de wijziging te registreren.

1.7   Hoe kan ik mijn adresgegevens aanpassen in de aangifte-applicatie?

Je kan jouw zetel-, uitbatings- of facturatieadres aanpassen  in de aangifte-applicatie. Indien je ingelogd bent kan je de adresgegevens aanpassen. Klik bovenaan op het tabblad "lid info" en kies vervolgens voor "locations" in de linkerkolom. Het scherm dat hierbij openklapt geeft al jouw adressen weer. Je kan deze bewerken met de knop "Bewerken". Voer je huidige adresgegevens in en klik op "indienen" om de wijziging te registreren.

1.8   Hoe kan ik mijn contactgevens aanpassen in de aangifte-applicatie?

Als je de contactgegevens van jouw onderneming wil aanpassen in de aangifte-applicatie, ga je bovenaan de pagina naar het tabblad "lid info"  en klik links op de pagina op "Contactpersonen". In het venster dat hierbij openklapt, kan je uw bestaande gegevens wijzigen. Een nieuwe contactpersoon voeg je toe door links onderaan "Add new record" aan te klikken. Vul het detailvenster in en druk op "update". De nieuwe contactpersoon is nu opgenomen in het overzicht van de geregistreerde contactpersonen. Selecteer de nieuw aangemaakte contactpersoon en druk op "indienen" om de aanpassing te bewaren. Een nieuwe contactperoon is aangemaakt en je ontvangt via mail een gebruikersnaam en activatielink om een nieuw paswoord aan te maken. Je kan per profiel slechts 1 contactpersoon aanmaken en bewaren. 

1.9   Hoe kan ik contactpersonen aanpassen in de aangifte-applicatie?

Als je de contactgegevens van jouw onderneming wil aanpassen in de aangifte-applicatie, ga je bovenaan de pagina naar het tabblad "lid info"  en klik links op de pagina op "Contactpersonen". In het venster dat hierbij openklapt, kan je uw bestaande gegevens wijzigen. Een nieuwe contactpersoon voeg je toe door links onderaan "Add new record" aan te klikken. Vul het detailvenster in en druk op "update". De nieuwe contactpersoon is nu opgenomen in het overzicht van de geregistreerde contactpersonen. Selecteer de nieuw aangemaakte contactpersoon en druk op "indienen" om de aanpassing te bewaren. Een nieuwe contactperoon is aangemaakt en je ontvangt via mail een gebruikersnaam en activatielink om een nieuw paswoord aan te maken. Je kan per profiel slechts 1 contactpersoon aanmaken en bewaren. 

1.10   Hoe kan ik contactpersonen registreren in de aangifte-applicatie?

Als je de contactgegevens van jouw onderneming wil aanpassen in de aangifte-applicatie, ga je bovenaan de pagina naar het tabblad "lid info"  en klik links op de pagina op "Contactpersonen". In het venster dat hierbij openklapt, kan je uw bestaande gegevens wijzigen. Een nieuwe contactpersoon voeg je toe door links onderaan "Add new record" aan te klikken. Vul het detailvenster in en druk op "update". De nieuwe contactpersoon is nu opgenomen in het overzicht van de geregistreerde contactpersonen. Selecteer de nieuw aangemaakte contactpersoon en druk op "indienen" om de aanpassing te bewaren. Een nieuwe contactperoon is aangemaakt en je ontvangt via mail een gebruikersnaam en activatielink om een nieuw paswoord aan te maken. Je kan per profiel slechts 1 contactpersoon aanmaken en bewaren. 

1.11   Hoe voeg ik een productcategorie toe in de aangifte-applicatie?

Indien je ingelogd bent kan je een nieuwe productcategorie toevoegen door bovenaan op de webpagina het tabblad "Lid info" en vervolgens links op het scherm "Productcategorieën" te selecteren. Onderaan het overzicht ga je naar "Productcategorie toevoegen". Hier kan je uit het overzicht nieuwe productcategorieën selecteren en activeren. Per nieuwe categorie dien je een datum van eerste invoer in te vullen bij "Actief van". Deze datum moet gelijk zijn aan de begindatum van een kwartaal/maand. Klik onderaan op "Indienen"  om wijziging te registreren en de nieuwe productcategorieën in het aangiftesysteem te activeren.

1.12   Hoe kan ik een productcategorie voor het verleden activeren?

Indien er een nieuwe productcategorie voor het verleden geactiveerd wordt, zullen de te wijzigen aangiften in het overzicht de status “te regulariseren” hebben. Deze aangiften dienen dan eerst aangepast en ingediend te worden alvorens de aangifte van het huidige trimester ingediend kan worden.

1.13   Wie kan een aangifte indienen?

 Enkel de aangifteverantwoordelijke van een bedrijf kan een aangifte indienen via het aangiftesysteem. Indien je bent aangemeld als facturatie – of bedrijfsverantwoordelijke kan jouw aangiften en facturen raadplegen. Je kan in deze rol echter geen aangiften indienen.

1.14   Wat is de minimumfactuur voor professionele toestellen?

Recupel past sinds 2012 een minimumbijdrage toe voor op de markt gebrachte professionele elektrische en elektronische toestelen (productcategorieën waarbij het getal na het punt begint met 5 of meer). De kost van de minimumfactuur bedraagt 100 euro (excl. BTW).

1.15   Wanneer krijg ik een minimumfactuur?

De minimumbijdrage van € 100 (excl. BTW) wordt toegepast per kalenderjaar als er ten minste 1 professioneel apparaat (zie Recupel-apparatenlijst) is aangegeven en het totaal gedeclareerde bedrag niet hoger is dan € 100 .

1.16   Van wie of van waar komt deze minimumfactuur?

De minimumbijdrage van € 100 (excl. BTW) is goedgekeurd door de betrokken sectoren en bevoegde overheden en vindt zijn grondslag in artikel 5 van de toetredingsovereenkomst die alle leden hebben ondertekend.

1.17   Wat wordt vergoed door de minimumfactuur?

Alle elektro-apparaten waarop een Recupel-bijdrage van toepassing is, zijn terug te vinden in de apparatenlijst. Deze kan je hier vinden. Op de tweede pagina van de apparatenlijst vind je alle info omtrent het gebruik van de apparatenlijst. De apparatenlijsten van de voorgaande jaren kan je ook op de bovenvermelde webpagina terugvinden.

1.18   Ik ondervind problemen met de aangifte-applicatie?

Het kan gebeuren dat de webpagina van het aangiftesysteem niet goed is opgeladen . Je dient in dit geval de webpagina te vernieuwen door op “F5” te klikken.
Een andere mogelijke oorzaak van het probleem is dat uw internet browser niet meer up to date is. Een mogelijke oplossing bestaat uit het forceren van een 'log out' door deze url in de zoekbalk in te geven: https://declarations.recupel.be/logout

1.19   Hoe kan ik mijn lidmaatschap stopzetten?

Indien je jouw lidmaatschap bij Recupel wenst stop te zetten (stopzetting van de zaak, fusie, nieuw BTW nummer,…) dient dit te gebeuren via brief of door een mail te sturen naar declarations@recupel.be. Gelieve duidelijk de startdatum en de reden te formuleren van het  op non-actief van de onderneming.

esc