WEEE RAPPORT

5.1   Moet ik rapporteren? 

Iedereen die bij Recupel is aangesloten en actief was in het afgelopen rapporteringsjaar moet op de per mail doorgestuurde link klikken om hun situatie aan te geven. Hier wordt onder de vorm van een beslissingsboom stapsgewijs weergegeven wat dit proces inhoudt. 

5.2   Ik ben niet langer aangesloten bij Recupel, wat moet ik doen? 

Indien u de link met een uitnodiging tot het invullen van het WEEE Report heeft ontvangen, betekent dit dat het afgelopen rapporteringsjaar alsnog een periode kende waarin u aangesloten was bij Recupel. De wettelijke verplichting om over dat rapporteringsjaar te rapporteren geldt dan nog steeds. Recupel vraagt u vriendelijk alsnog op de toegestuurde link te klikken om het rapport aan te vullen. In geval u vragen heeft over uw registratiestatus bij Recupel, aarzel niet om contact op te nemen met de dienst declaraties op 0800/11 539 of via declarations@recupel.be.

5.3   Hebt u een vraag in verband met uw rapportering als charter operator? 

In geval u geregistreerd bent als charter-ophaler of charter-verwerker, gelieve u voor vragen of opmerkingen te richten tot uw bekend contactpersoon bij Recupel of tot de dienst logistiek op 0800/11 539.

esc