Ik heb het begrepenClose

Deze website maakt gebruik van cookies voor analyse, gepersonaliseerde inhoud en advertenties. Meer weten

Privacy & Cookiebeleid

Privacy

De website van Recupel wordt bezocht door bezoekers, leden en door ophaalpunten.

  • Recupel verzamelt geen gegevens over de bezoekers van de website, met uitzondering van de gegevens die worden meegedeeld in het kader van de inzameling van AEEA en de financiering hiervan (bijdrage).
  • Teneinde de ophaling bij de ophaalpunten vlot te laten verlopen vraagt Recupel een aantal gegevens te vermelden. Deze gegevens worden door de ophaalpunten op vrijwillige basis verstrekt. De verzameling van deze gegevens heeft tot doel de effectiviteit van de ophaling te verbeteren.

De persoonlijke informatie evenals de gegevens betreffende vervoer en aangiften zijn beveiligd tijdens de weg die ze op het internet afleggen.

Recupel kan de door haar verkregen persoonsgegevens overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer verwerken en overmaken aan de toezichthoudende overheden, accountants, bedrijfsrevisoren en/of adviseurs voor zover in het kader van de reglementering inzake de aanvaardingsplicht van elektrische en elektronische apparaten nuttig of nodig voor de werking van Recupel.

De betrokkene die zijn identiteit bewijst heeft het recht om, door middel van een tot de verantwoordelijke gericht schriftelijk gedagtekend en ondertekend verzoek, te vragen de hem betreffende gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Dit verzoek kan worden gedaan als de gegevens feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn of in strijd met de wet worden verwerkt. Het verzoek zal, wanneer het gegrond wordt bevonden, zo spoedig mogelijk worden opgevolgd. Eventuele wijzigingen zullen, voor zover als nodig, zo spoedig mogelijk aan derden worden doorgegeven.

Cookies

Recupel maakt gebruik van cookies. Dit zijn minibestanden die worden bewaard op de harde schijf van de gebruiker, niet op die van Recupel. Zij laten ons toe om u, in functie van uw belangstelling, informatie te bezorgen. Zij bevatten geen persoonlijke informatie, maar kunnen het gebruik van de website vergemakkelijken.

 

esc