Recupel lid worden: Wat moet je weten (producent of invoerder)?

Waarom word je lid van Recupel?

Wanneer je in België elektr(on)ische apparaten verkoopt, die je in het buitenland hebt aangekocht of in België hebt gemaakt, ben je wettelijk verplicht om deze apparaten in te zamelen en te verwerken op het moment dat ze worden afgedankt.  Om aan deze wettelijke aanvaardingsplicht te voldoen, volstaat het om je aan te sluiten bij Recupel. Na het ondertekenen van een toetredingsovereenkomst, nemen wij deze aanvaardingsplicht van je over. Hoe werkt dit precies? Per kwartaal geef je het aantal apparaten aan op ons digitale ledenplatform en ontvang je van Recupel een factuur voor de Recupelbijdrage van alle aangegeven apparaten. Recupel neemt daarna ook de inzameling, het transport en de verwerking van de afgedankte apparaten voor zijn rekening. Het verwerkingsproces wordt door Recupel opgevolgd en gecontroleerd. De uitvoering gebeurt uitsluitend door erkende Recupel-partners en volgens de regels van de wet. Bovendien neemt Recupel voor jou ook de rapportering naar de regionale overheden voor zijn rekening. Word nu lid

Je kan de Toetredingsovereenkomst hier raadplegen.

 

elektrowinkel_verkoop.jpg

Je brengt apparaten op de markt die zijn aangekocht bij een Belgische leverancier.

Verhandel je enkel elektr(on)ische apparaten van een Belgische leverancier? Een aansluiting als invoerder of producent bij Recupel is op dat moment niet nodig. Je bent wel verplicht om de Recupelbijdrage van het apparaat op de factuur of het kasticket van je klant te vermelden.  Om aan de wettelijke aanvaardingsplicht te voldoen, kun je uiteraard aansluiten bij Recupel als inzamelpunt van kapotte elektr(on)ische apparaten.

vente_distance.jpg

Je voert elektr(on)ische apparaten in en brengt ze voor de eerste keer op de Belgische markt.

Voor de aangifte van ingevoerde of geproduceerde elektr(on)ische apparaten, sluit je een toetredingsovereenkomst af met Recupel. Dat is gratis en kan eenvoudig hier. Een keer per kwartaal word je uitgenodigd om via je persoonlijke log-in op het Recupel ledenplatform het aantal verkochte apparaten per productcategorie aan te geven.

Waarom lid worden van Recupel als E-shop gevestigd buiten België?

Je verkoopt elektr(on)ische apparaten online aan Belgische eindconsumenten, maar je maatschappelijke zetel is buiten België gevestigd? Dan ben je verplicht om je te registreren als lid van Recupel. Volgens Europese en Belgische wetgeving moet je een gevolmachtigde aanduiden op het Belgische grondgebied. Heb je die niet, dan kan Recupel kosteloos optreden als jouw gevolmachtigde. Lid worden van Recupel doe je hier. Als je de toetredingsovereenkomst ondertekent, kun je ook een addendum invullen waarin je een gevolmachtigde aanduidt.  

Verkoop je niet enkel in België, maar ook in een ander Europees land? Contacteer dan het systeem van het land in kwestie.

Hoe verloopt de aangifte?

Nadat je lid bent geworden van Recupel, geef je elk kwartaal aan hoeveel apparaten je in die periode op de markt hebt gebracht. Dat kan eenvoudig via het digitaal ledenplatform. Eén keer per jaar moet je ook een globale aangifte doen van de apparaten die je op de markt bracht. Je krijgt van Recupel driemaandelijks een digitale factuur met een gedetailleerd overzicht van je aangifte. Je kan je facturen eenvoudig raadplegen via het digitaal ledenplatform.

Goed om weten: je bent verplicht om apparaten terug te nemen

 • Wat is de aanvaardingsplicht?

Consumenten hebben het recht om hun oude apparaat af te geven in de winkel waar ze een gelijkaardig nieuw apparaat kopen. De winkelier is verplicht om het afgedankte apparaat gratis terug te nemen, ook al werd het oude apparaat in een andere winkel gekocht en wordt een nieuw apparaat van een ander merk aangekocht. Ook bij thuislevering van een nieuw apparaat moet de winkelier het oude apparaat gratis meenemen. Elke invoerder (aankoop buiten België) of producent die een elektr(on)isch apparaat op de Belgische markt brengt, is daarom wettelijk verplicht om de inzameling en verwerking van afgedankte apparaten op zich te nemen. Dat geldt ook voor tweedehandsapparaten die vanuit het buitenland worden ingevoerd in België en hier afgedankt worden.

Meer informatie over de aanvaardingsplicht en de milieubeleidsovereenkomsten van de regionale overheden, kun je hier raadplegen.

 

 • Hoe helpt Recupel bedrijven om afgedankte apparaten terug te nemen?

Klanten kopen bij jou een apparaat en willen hun oude apparaat aan jou afgeven. Om deze terugname te vergemakkelijken, heeft Recupel een inzamelsysteem op touw gezet. Als handelaar kun je aan je verplichting tegemoetkomen door een ophaalpunt van Recupel te worden. Wij voorzien kosteloos recipiënten om huishoudelijke apparaten in te zamelen en te transporteren wanneer je het nodig hebt. Hier lees je er alles over.

Voor het afvoeren van professionele apparaten, kun je beroep doen op een door Recupel erkende transporteur of verwerker. Je vindt hun gegevens hier

Wat moet je op je factuur of kasticket vermelden?

De Recupelbijdrage moet je telkens vermelden op de verkoopfacturen of kastickets. Er wordt verwacht dat je klanten op een transparante manier worden geïnformeerd over de Recupelbijdragen die van toepassing zijn op de apparaten die op de markt worden gebracht. Dit geldt voor alle vormen van publiciteit waarin prijzen geafficheerd staan zoals prijslijsten, catalogi, publiciteitsfolders, website, enz.

 • Voor huishoudelijke apparaten geldt:

 - Verkoop aan distributeurs: vermeld de Recupelbijdrage afzonderlijk per apparaat.

 - Verkoop aan particulieren of eindconsumenten: de vermelding ‘Recupelbijdrage inclusief’ volstaat.

 

 • Voor professionele goederen geldt:

- Verkoop aan distributeurs: de vermelding ‘Recupelbijdrage inclusief’ volstaat.

- Verkoop aan particulieren/eindconsumenten: de vermelding ‘Recupelbijdrage inclusief’ volstaat.

Basisprincipes voor een juiste aangifte

 • Wat is de definitie van een ingevoerd of geproduceerd apparaat?

We beschouwen een apparaat als ingevoerd of geproduceerd, wanneer het in België (al dan niet nieuw of defect) voor de eerste keer aan een derde partij verkocht, verhuurd, ter beschikking, of in leasing gegeven wordt of wanneer het zelf in gebruik wordt genomen. Deze apparaten moeten verplicht worden aangegeven op het moment dat ze op de markt worden gebracht of bij het moment van aankoop.

 

 • Moet je de export van apparaten aangeven?

Export wordt gedefinieerd als het fysiek verzenden van apparaten buiten het Belgische grondgebied, als het over een intracommunautaire levering gaat of als het gaat over een uitvoer zoals gedefinieerd in het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.

Indien je apparaten (huishoudelijk en/of professioneel) aankoopt in België die voor export bestemd zijn, kun je de betaalde Recupelbijdrage recupereren via je aangifte op het ledenplatform.  

 • Transit van apparaten

Je hoeft geen Recupel-bijdrage te betalen voor:

- apparaten die je invoert, opslaat in een douane- of BTW-entrepot en op de markt brengt in het buitenland.

- apparaten die je invoert en opslaat in een (gewoon) entrepot en die je nadien exporteert naar het buitenland.

- apparaten die je  produceert en op de markt brengt in het buitenland.

 

 • Wanneer moet je de aangifte doen?

De Recupel-aangifte moet driemaandelijks gebeuren op basis van het moment van de verkoop van de apparaten of op basis van het moment van de invoer. Je wordt hiervoor per e-mail uitgenodigd. De deadline voor je aangifte is de 20ste van de maand volgend op het kwartaal waarvoor aangifte wordt gedaan.  Eén keer per jaar moet je ook een globale aangifte doen. Hierbij bevestig je  de elektr(on)ische apparaten die je op de markt hebt gebracht in het afgelopen jaar.

 

 • Wat is de Recupelbijdrage?

Bedrijven die in België een elektr(on)isch toestel / lamp op de markt brengen, zijn ook verantwoordelijk voor de inzameling en recyclage van hun toestellen. Ze kunnen dit zelf organiseren, maar de meeste kiezen de eenvoudige weg en sluiten zich aan bij Recupel als lid.

Per toestel dat op de Belgische markt wordt gebracht, betalen onze leden een Recupelbijdrage. In ruil zorgt Recupel ervoor dat hun toestellen een nieuw leven krijgen: we informeren consumenten en bedrijven over het belang hiervan en hoe ze dit moeten doen. We zorgen er vervolgens voor dat ze hun oude of kapotte toestellen gratis naar een Recupel-punt kunnen brengen voor hergebruik of recyclage. Zo kunnen de grondstoffen opnieuw ingezet worden voor de productie van nieuwe toestellen of andere industriële toepassingen. Tot slot zorgen wij ook voor een correcte rapportage naar de overheden.

 

 • Huishoudelijke en professionele toestellen. Wat is het verschil?

Het huishoudelijk of professioneel karakter van de apparaten wordt vanaf 01/01/2022 bepaald op basis van het beoogde gebruik van het product en dus niet langer op basis van objectieve criteria zoals gewicht/ grootte/ vermogen zoals dit wel het geval was t.e.m. 31/12/2021.  

Elektr(on)ische apparaten die zowel in een huishoudelijke - en professionele omgeving kunnen voorkomen, worden beschouwd als huishoudelijke toestellen. Elektr(on)ische apparaten die exclusief bestemd zijn voor gebruik in een professionele omgeving worden als professioneel beschouwd. 

Opmerking: een product is huishoudelijk tenzij kan worden bewezen dat het een professioneel karakter heeft.

Het onderscheid tussen de “alles-inbegrepen” en “administratieve” bijdrages blijft bestaan.

Bijvoorbeeld: een laptop kan zowel thuis als in een professionele omgeving gebruikt worden en is dus een huishoudelijk apparaat (geen exclusief professionele toepassing). Een barcodescanner wordt uitsluitend gebruikt in een professionele omgeving en is daarom wel een professioneel apparaat.

Een koffiemachine die ontworpen is voor professioneel gebruik (op kantoor, bar,…) en die een particulier thuis zou plaatsen, zal toch beschouwd worden als professioneel. Het gebruik door de particulier wordt in dit geval beschouwd als een uitzonderlijk gebruik dat niet voorzienbaar wordt geacht.

Om u te helpen het beoogde gebruik van uw toestel te bepalen, vermeldt de apparatenlijst expliciete definities, voorbeelden en uitzonderingen. Deze moeten gevolgd worden. Als de apparatenlijst geen uitsluitsel biedt, heeft Recupel een stappenplan uitgewerkt dat u in 3 stappen verder kan helpen. Het is hierbij belangrijk om de volgorde van de verschillende stappen te respecteren en indien de eerste stap u reeds een antwoord kan bieden, dient u niet verder te gaan naar de volgende stappen. U kan hier het stappenplan raadplegen.

Meer uitleg over het verschil tussen het huishoudelijk en professioneel karakter van een elektr(on)isch apparaat kan u hier raadplegen.

 • De apparatenlijst

Is een apparaat huishoudelijk of professioneel? Tot welke Recupel productcategorie behoort het elektr(on)ische apparaat? Vanaf 01/01/2022 worden de elektr(on)ische apparaten ingedeeld volgens 6 Europese hoofdcategorieën, meer informatie kan je hier raadplegen. Hier vind je de lijst met alle elektr(on)ische apparaten met hun desbetreffende Recupelbijdrage.

 • Een aangifte indienen voor een kwartaal vóór 1 januari 2022

Tot en met 31/12/2021 werden de elektr(on)ische apparaten ingedeeld in 10 Europese hoofdcategorieën. Binnen deze categorieën was er ook een opsplitsing ‘huishoudelijk’ en ‘professioneel’. Niet het beoogde gebruik (van toepassing vanaf 01/01/2022), maar wel objectieve criteria zoals gewicht en vermogen bepaalde het huishoudelijk of professionele karakter van een apparaat. Om te helpen bij de omzetting van de categorieën (geldig t.e.m. 31/12/2021 versus geldig vanaf 01/01/2022) is een conversietabel beschikbaar. Deze kan u hier raadplegen.

 

 • Hoe wordt de Recupelbijdrage gefactureerd

Bij de facturatie maken we een netto-afrekening van de te betalen Recupelbijdragen en de teruggave van Recupelbijdragen (export naar het buitenland). Heb je voor minder dan €50 (excl. btw) apparaten aangegeven? Dan krijg je niet onmiddellijk een factuur. Dat gebeurt pas wanneer je €50 of meer hebt aangegeven. Blijf je onder dit bedrag, dan krijg je één keer per jaar een factuur. Als je voor bedragen van €50 (excl. btw) of hoger hebt aangegeven, zal je hiervoor een digitale factuur ontvangen via e-mail. Je ontvangt een aparte factuur voor de aangifte van je huishoudelijke apparaten en eentje voor je professionele apparaten.

Een instructievideo om u te helpen met uw toekomstige aangiften.

De video biedt een goede basis om optimaal gebruik te maken van het aangiftesysteem in het algemeen.

esc