Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies voor analyse, gepersonaliseerde inhoud en advertenties. Je hebt steeds het recht de cookies te weigeren dat niet essentieel zijn voor de basiswerking van onze website

Opgelet: alle containerparken zijn omwille van COVID-19 gesloten in Vlaanderen en in Wallonië tem 3 april. Gelieve onnodige verplaatsingen te vermijden.

Lid worden van Recupel

Waarom lid worden bij Recupel?

De wetgeving voorziet dat elke producent of invoerder die 'een elektr(on)isch apparaat op de Belgische markt brengt' ook de inzameling en de verwerking van de afgedankte toestellen op zich neemt.

Als producent of invoerder van elektro-apparaten bent u verantwoordelijk voor de terugname van afgedankte apparaten aan het einde van hun gebruikscyclus en moet u toezien op de verwerking. Wat betekent dit nu in de praktijk? Indien u apparaten produceert, assembleert of invoert, bent u verplicht om uw aanvaardingsplicht na te komen.

Recupel kan uw aanvaardingsplicht op zich nemen. Dat is eenvoudig: lid worden bij Recupel volstaat, naargelang de categorie van apparaten die u verhandelt.
Besluit u om geen lid van Recupel te worden? Dan moet u zelf een individueel afvalbeheersplan indienen bij de overheden van de drie Belgische regio's.
Meer info bij:
OWD: Office Wallon des Déchets
BIM: Brussels Instituut voor Milieubeheer
OVAM: Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest

 

De Recupel-bijdrage

De Recupel-bijdrage is het bedrag dat wordt toegevoegd aan de prijs van een nieuw elektrisch en elektronisch apparaat. Met de inkomsten coördineert en organiseert Recupel de inzameling, sortering, verwerking en recyclage van afgedankte elektro-toestellen in België.

Alle apparaten waarvoor een Recupel-bijdrage geldt, staan vermeld in de apparatenlijst. Ze zijn ingedeeld in 10 categorieën. Binnen deze categorieën is er een opsplitsing 'professioneel' (blauw) en 'huishoudelijk' (lichtblauw).

Voor alle professionele elektrische en elektronische apparaten geldt een administratieve bijdrage bij het op de markt brengen door de producent of invoerder. Die bijdrage dekt de kosten die Recupel heeft voor de administratie en verslaggeving, maar niet voor de inzameling en verwerking.

Voor de huishoudelijke apparaten geldt een 'alles-inbegrepen' bijdrage. Ze staat afzonderlijk op de factuur of het kasticket vermeld als 'Recupel-bijdrage'. In tegenstelling tot de 'administratieve bijdrage' dekt deze bijdrage zowel de kosten voor de inzameling en verwerking als voor de werking en communicatie van Recupel (rapportering, controles van de bedrijven ...).

Het verschil tussen huishoudelijke en professionele apparaten is niet altijd evident. Lees er hier meer over.


Aangifte van op de Belgische markt gebrachte elektro-apparaten

Eenmaal u als producent of invoerder toegetreden bent tot één of meer categorieën van apparaten die u produceert, dient u per trimester (of maandelijks als u dat wenst) uw aangifte in van het aantal op de markt gebrachte apparaten. Voor professionele toestellen met een administratieve bijdrage geeft u naast het aantal toestellen ook het gewicht aan.

U kunt uw aangifte indienen via een elektronisch aangifteformulier.

Wij bezorgen u vervolgens elektronisch uw driemaandelijkse factuur die u toelaat de wettelijke Recupel-bijdragen te storten. Ook indien u maandelijks uw aangifte indient, ontvangt u steeds een driemaandelijkse factuur. Deze factuur vermeldt per apparaat-categorie voor de betreffende periode het totaal van de bijdragen. 

Eenmaal per jaar moet u ook een globale aangifte doen van de op de markt gebrachte toestellen.

 

Uitvoer (teruggave van Recupel-bijdragen)

Indien u als producent of invoerder toestellen uitvoert waarvoor u aan uw Belgische leverancier bijdragen hebt betaald, dan kan u onder bepaalde voorwaarden (exportbewijzen) de bijdragen terugvorderen van Recupel.

Teruggave van de bijdragen is in volgende gevallen ook van toepassing:

  • bij verkoop met buitenlandse BTW;
  • bij terugname van defecte goederen;
  • bij assemblage of bij inbouw in nieuwe producten (bv. schermen, controletafels ...).

 

Wilt u uw Recupel-bijdragen terugkrijgen, dan moet u eerst een toetredingsovereenkomst afsluiten Deze overeenkomst bevat de algemene voorwaarden voor de teruggave van uw Recupel-bijdragen.

Belangrijk: bij de Recupel-bijdrage is er een onderscheid tussen een alles-inbegrepen bijdrage en een administratieve bijdrage.

De alles-inbegrepen bijdrage geldt voor alle huishoudelijke elektro-apparaten. Zij bekostigt de inzameling, de sortering, het transport en de verwerking van de toestellen die worden teruggebracht naar het containerpark of naar de winkel op het moment van aankoop van een nieuw gelijksoortig toestel. Een deel van de bijdrage gaat ook naar de werking en communicatie van Recupel (rapportering, controles van de bedrijven ...).

Voor alle professionele apparaten geldt een administratieve bijdrage bij het op de markt brengen. Daarmee dekken wij de rapportering en de administratieve kosten. U kan deze administratieve bijdrage niet terugvorderen.

 

esc