Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies voor analyse, gepersonaliseerde inhoud en advertenties. Je hebt steeds het recht de cookies te weigeren dat niet essentiel zijn voor de basiswerking van onze website.

Wat doet Recupel met de Recupel-bijdrage?

In de prijs van elk nieuw elektr(on)isch toestel zit ook de Recupel-bijdrage inbegrepen. Met dat bedrag financiert Recupel zijn activiteiten. Het bedrag varieert per productgroep. Er is bovendien een verschil tussen huishoudelijke en professionele apparaten.

Koop je een nieuw elektrisch of elektronisch toestel? Dan zit in de prijs ook de Recupel-bijdrage vervat. Die staat apart op het kassaticket vermeld. Met die bijdrage financiert Recupel haar activiteiten.

Wat gebeurt er met de Recupel-bijdrage?

De bijdrage voor huishoudelijke apparaten is een all-inbedrag. Ze dekt de inzameling, sortering, transport en verwerking van de toestellen die worden teruggebracht naar het containerpark of naar de winkel op het moment van aankoop van een nieuw gelijksoortig toestel.

Een deel van de bijdrage gaat voorts naar de werking en communicatie van Recupel (rapportering, controles van de bedrijven ...).

Aparte regeling voor professionele toestellen

Voor alle professionele elektro-apparaten geldt een administratieve bijdrage wanneer de producent of invoerder ze op de markt brengt. Deze bijdrage dekt onze kosten voor administratie en verslaggeving, maar niet voor de inzameling en verwerking.

Hoeveel bedraagt de Recupel-bijdrage?

Het bedrag varieert van productgroep tot productgroep. Het wordt berekend aan de hand van een pak parameters: het gemiddelde gewicht van de productgroep, de componenten van de apparaten, het inzamelpercentage, de verwerkingstechniek, de levensduur …

Alle apparaten én hun respectieve Recupel-bijdragen staan vermeld in de apparatenlijst. Ook hier is er een opsplitsing tussen 'huishoudelijk' en 'professioneel'.

esc