Ik heb het begrepenClose

Deze website maakt gebruik van cookies voor analyse, gepersonaliseerde inhoud en advertenties. Meer weten

Oproep tot kandidaat-contractanten

Oproep tot kandidaat-contractanten om AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten):

• fijnmazig of super fijnmazig op te halen, te sorteren in fracties
en klaar te maken voor vervoer in bulk,
• in bulk op te halen en te vervoeren,
• te depollueren en te verwerken.

Recupel vzw is een Belgische vereniging zonder winstoogmerk die sinds 1 juli 2001 de uitvoering van de aanvaardingsplicht betreffende AEEA in België organiseert en coördineert. Haar opdracht omvat onder meer het ophalen van AEEA bij inzamelpunten en het depollueren en verwerken (m.i.v. nuttige toepassing, recyclage en verwijdering) van AEEA op een milieuvriendelijke en economisch efficiënte wijze.

Deze oproep betreft vijf afzonderlijke opdrachten:

• AEEA (met uitzondering van lampen en rookmelders) fijnmazig ophalen, sorteren in fracties en klaarmaken voor vervoer in bulk (dienstengebied = elke provincie),

• Lampen en rookmelders fijnmazig ophalen en overslaan (dienstengebied = het Belgische grondgebied),

• AEEA super fijnmazig ophalen (Kleine AEEA en Lampen bij RecyclePunten ; Eenmalige Ophalingen van AEEA m.u.v. Lampen), sorteren en klaarmaken voor vervoer in bulk (dienstengebied = het Belgische grondgebied),

• AEEA in bulk ophalen en vervoeren naar de verwerkingsbedrijven,

• AEEA depollueren en verwerken (m.i.v. nuttige toepassing, recyclage en verwijdering).

Recupel doet een oproep tot kandidaten die deze diensten op contractuele basis kunnen leveren vanaf 1 juli 2018.

De kandidaatstellingen moeten op uiterlijk 12 januari 2018 om 17u00 in het bezit zijn van Recupel. Zij worden ingediend hetzij per aangetekende brief, hetzij door afgifte aan Recupel tegen ontvangstbewijs.

De kandidaatstelling kan betrekking hebben op één of meerdere van voormelde opdrachten. Aan de geschikt bevonden kandidaten zal een lastenboek worden meegedeeld ter opstelling van een offerte.

esc