Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies voor analyse, gepersonaliseerde inhoud en advertenties. Je hebt steeds het recht de cookies te weigeren dat niet essentieel zijn voor de basiswerking van onze website

Opgelet: de recyclageparken heropenen in Vlaanderen, maar er wordt gevraagd om enkel een bezoek te brengen indien het niet kan worden uitgesteld. Daarom nodigen we u uit om voorzichtig te zijn en alle veiligheidsvoorschriften te respecteren. Gelieve uw elektro en lampen voorlopig thuis te bewaren. Gooi ze vooral niet bij het huisvuil, dit is zeer schadelijk voor het milieu. Merci!

Wat is de aanvaardingsplicht?

De wet schrijft voor dat al wie een elektr(on)isch apparaat op de Belgische markt brengt, de inzameling en de verwerking van afgedankte toestellen op zich neemt.

Geef je oude apparaat dus gerust af in de winkel waar je een gelijkaardig nieuw toestel koopt: de winkelier is in dat geval verplicht om je afgedankte apparaat te aanvaarden, ook als je je oude toestel in een andere winkel hebt gekocht of een nieuw toestel van een ander merk aanschaft. Dat is de aanvaardingsplicht (die ook wel eens terugnameplicht wordt genoemd). Zelfs bij thuislevering van een nieuw toestel moet de winkelier je oude apparaat gratis meenemen.

esc