Privacy & Cookiebeleid

Privacy & Cookiebeleid

1. Definities

Wetgeving Persoonsgegevens betekent (i) EU Richtlijn Verwerking Persoonsgegevens (Richtlijn 95/46/EG) van 25 oktober 1995 of iedere implementerende of gerelateerde nationale wetgeving, (ii) EU Richtlijn met betrekking tot Privacy en Elektronische Communicatie (Richtlijn 2002/58/EG) van 12 juli 2002 of elke implementerende of gerelateerde nationale wetgeving, (iii) Verordening (EU) 611/2013 van 24 juni 2013 betreffende de maatregelen voor het melden van inbreuken in verband met  persoonsgegevens op grond van richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende privacy en elektronische communicatie, (iv) Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG vanaf 25 mei 2018, en (vi) elke overige huidige of toekomstige toepasselijke wetgeving die betrekking heeft op of een impact heeft op privacy en de verwerking van persoonsgegevens.

2. Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

2.1. De bescherming van uw privacy en persoonsgegevens is voor Ons van het allerhoogste belang. Deze Privacy Policy beschrijft hoe Wij uw persoonsgegevens op Onze website www.recupel.be en in het kader van het versturen van direct marketing berichten zullen verwerken.

2.2. Recupel VZW (“Wij” of “Ons”, of “Onze”) is een Belgische onderneming met vestiging te 1030 Schaarbeek Auguste Reyerslaan, 80 en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0473.923.093. Onze contactgegevens zijn beschikbaar op Onze website www.recupel.be.

2.3. Wij kwalificeren als verwerkingsverantwoordelijke, zoals gedefinieerd in de Wetgeving Persoonsgegevens, voor wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden vermeld in deze Privacy Policy.

3. Persoonsgegevens

Wij zullen de volgende persoonsgegevens over u verwerken:

Uw contactgegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc.)

4. Doeleinden van de verwerking

4.1. Wij zullen uw Persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

  • Het beantwoorden van vragen die u via het online contactformulier, chat of via e-mail heeft gesteld;
  • Het versturen van informatie over onze diensten
  • Deelname aan een door Ons georganiseerde wedstrijd (meer info bij punt 12).

De doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens door middel van cookies, zijn verder in deze Privacy en Cookie Policy beschreven.

4.2. Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel voor de doeleinden waarvoor ze worden ingezameld. Wij zullen u voorafgaandelijk informeren indien Wij van plan zijn om uw persoonsgegevens te verwerken voor andere doeleinden dan de doeleinden aangegeven in deze Privacy Policy.

5. Wettelijke basis

Wij zullen uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens op rechtmatige wijze te verwerken voor de bovenstaande doeleinden. U verleent uw toestemming door “IK GA AKKOORD” aan te vinken of door elke andere gelijkaardige oplossing die wordt geïmplementeerd. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Deze intrekking zal geen effect hebben op de wettelijkheid van de verwerking van persoonsgegevens, gebaseerd op uw toestemming, voorafgaand aan de intrekking ervan.

6. Ontvangers van persoonsgegevens

6.1. Wij mogen uw persoonsgegevens doorgeven aan verbonden ondernemingen, leveranciers en partners, louter in verband met de doeleinden vermeld in artikel 4 van deze Privacy Policy, etc.

6.2. Wij mogen uw persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen die diensten verlenen aan Ons, waaronder maar niet beperkt tot IT-dienstverleners.

6.3. Wij mogen uw persoonsgegevens eveneens doorgeven aan derde partijen indien Wij hiertoe verplicht zijn op basis van wettelijke bepalingen of beslissingen van rechtbanken.

6.4. In geval van gehele of gedeeltelijke reorganisatie binnen Onze organisatie mogen wij uw Persoonsgegevens eveneens doorgeven aan (niet-)verbonden derde partijen.

7. Doorgifte van Persoonsgegevens

Wij zullen uw Persoonsgegevens enkel verwerken binnen de Europese Economische Ruimte.

8. Periode waarbinnen wij Persoonsgegevens zullen bewaren

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren (i) gedurende de gehele duurtijd tijdens dewelke u of uw onderneming Onze diensten gebruikt, (ii) voor zo lang als noodzakelijk voor de bovenvermelde doeleinden, of (iii) voor zo lang als Wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te bewaren. Wij zullen in ieder geval uw persoonsgegevens verwijderen na een periode van twee (2) jaar na het verstrijken van de laatste van bovenvermelde termijnen.

9. Uw rechten

9.1. In overeenstemming met de bepalingen van de Wetgeving Persoonsgegevens heeft u het recht om (a) toegang tot, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken, (b) de beperking van verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken of zich te verzetten tegen de verwerking van u persoonsgegevens, (c) uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en (d) een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid (in België de Gegevensbeschermingsautoriteit, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

9.2. U kunt bovengenoemde rechten uitoefenen door een verzoek te sturen via ons contactformulier of via een gelijkaardige technische oplossing die op de website is geïmplementeerd. 

10. Wijzigingen aan deze Privacy Policy

Wij houden het recht voor om deze Privacy Policy te allen tijde te wijzigen. Wij zullen iedere gewijzigde versie van deze Privacy Policy aankondigen en uw toestemming vragen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 5.1 van deze Privacy Policy, indien de doeleinden van de verwerking zouden wijzigen.

11. Chatbot

Recupel is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie verspreid door de Chatbot. Indien u absolute zekerheid wenst te verkrijgen op uw vragen, dient er contact opgenomen te worden via het contactformulier.

12. Wedstrijden

Recupel VZW organiseert op regelmatige basis wedstrijden waar natuurlijke personen aan kunnen deelnemen.

Om de deelname aan deze wedstrijden en de organisatie ervan mogelijk te maken verwerkt Recupel vzw bepaalde persoonsgegevens. Volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt in dit kader:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Taal
  • Telefoonnummer
  • Adres
  • Beeldmateriaal (foto’s, video’s)
  • Informatie over de werkgever

Deze gegevens worden enkel verwerkt om natuurlijke personen als deelnemers te registreren, om te communiceren over de deelname aan de wedstrijd, om te communiceren over de winnaar(s) van de wedstrijd en eventueel om de prijzen aan de winnaar(s) te bezorgen.

Indien er publiek gecommuniceerd wordt over de uitslag van de wedstrijd, zal er hiervoor expliciet toestemming worden gevraagd aan de deelnemer(s) op het moment van de inschrijving aan de wedstrijd.

De persoonlijke gegevens die vertrekt werden in het kader van deze wedstrijd zullen verwijderd worden wanneer de wedstrijd is afgerond en de prijzen werden uitgedeeld of ten laatste 3 maanden na het afsluiten van de wedstrijd en het uitdelen van de prijzen.

De Rechten van de deelnemer kunnen conform punt 9 van deze privacy policy worden toegepast. Het is echter mogelijk dat er in het wedstrijdreglement een bijkomend (mail) adres aangegeven wordt om deze rechten uit te oefenen.

De deelnemer die de verwijdering van zijn/haar gegevens vraagt tijdens het verloop van de wedstrijd, aanvaardt dat zijn/haar deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd.

13. Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven.

Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

In ons privacybeleid vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.

Als u vragen heeft over uw toestemming, vermeld dan het ID en de datum van de toestemming alstublieft.

Uw toestemming geldt voor de volgende domeinen: www.recupel.be

Uw huidige stand: Alles toestaan. 

Uw toestemming ID: DY3EF8DbTA1GHUwytcPMnTSVdoc6IItSP0e5okJGxuUzgiUv50TRNw==Datum van toestemming: donderdag 4 januari 2024 om 12:09:09 CET

  |  Instemming intrekkenVerander uw toestemming

Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 12/28/23 door Cookiebot:

Noodzakelijk (23)

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

NaamAanbiederDoelVervaltermijnType
__cfruidZendeskDeze cookie maakt deel uit van de diensten die worden aangeboden door Cloudflare - inclusief taakverdeling, levering van website-inhoud en leveren van een DNS-verbinding voor website-exploitanten.SessionHTTP Cookie
__RequestVerificationTokenwww.recupel.beHelpt Cross-Site Request Forgery (CSRF) -aanvallen te voorkomen.SessionHTTP Cookie
__zlcidZendeskDeze cookie is noodzakelijk voor de chatbox-functie op de website.SessionHTTP Cookie
__zlcstore [x2]www.recupel.be
Zendesk
Deze cookie is noodzakelijk voor de chatbox-functie op de website.PersistentHTML Local Storage
_cfuvidZendeskDeze cookie maakt deel uit van de diensten die worden aangeboden door Cloudflare - inclusief taakverdeling, levering van website-inhoud en leveren van een DNS-verbinding voor website-exploitanten.SessionHTTP Cookie
_GRECAPTCHArecupel.beDeze cookie wordt ingesteld door Google. Naast een aantal algemene cookies, stelt reCAPTCHA een cookie in om de verschillende formulieren op de site te beschermen tegen robots.180 dagenHTTP Cookie
1.gifCookiebotGebruikt om het aantal sessies op de website te tellen, noodzakelijk om de levering van CMP producten te optimaliseren.SessionPixel Tracker
ARRAffinityAzureGebruikt om verkeer naar de website te distribueren op verschillende servers om de responstijden te optimaliseren.SessionHTTP Cookie
ARRAffinitySameSiteAzureGebruikt om verkeer naar de website te distribueren op verschillende servers om de responstijden te optimaliseren.SessionHTTP Cookie
ASP.NET_SessionId [x2]recupel.be
www.recupel.be
Deze cookie zorgt ervoor dat onze website onthoudt welke pagina’s u opeenvolgend heeft bezocht. Deze cookie wordt verwijderd zodra u uw sessie afsluit.1 dagHTTP Cookie
AWSALBCORSZendeskRegistreert welk servercluster de bezoeker bedient. Dit wordt gebruikt in samenhang met trafficverdeling, om de gebruikerservaring te optimaliseren.7 dagenHTTP Cookie
ci_sessionfaqbot.coHoudt gebruikersstatussen over paginabezoeken bij.1 dagHTTP Cookie
CONSENT [x2]YouTubeGebruikt om te detecteren of de bezoeker de marketingcategorie in de cookie-banner heeft geaccepteerd. Deze cookie is nodig voor GDPR-naleving van de website.2 jaarHTTP Cookie
CookieConsentCookiebotSlaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein1 jaarHTTP Cookie
dstny_sessionchatbot.dstny.beZorgt voor een sessie continuiteit van de chatbot1 dagHTTP Cookie
rc::aGoogleDeze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig voor de website om juiste rapporten over het gebruik van de website te maken.PersistentHTML Local Storage
rc::cGoogleDeze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots.SessionHTML Local Storage
test_cookieGoogleGebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.1 dagHTTP Cookie
XSRF-TOKENchatbot.dstny.beZorgt voor browsingveiligheid, door vervalsing van cross-site verzoeken te voorkomen. Deze cookie is essentieel voor de veiligheid van de website en bezoeker.1 dagHTTP Cookie
ZD-suidZendeskEen unieke id die de sessie van de bezoeker identificeert.PersistentHTML Local Storage

Voorkeuren (5)

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

NaamAanbiederDoelVervaltermijnType
__zlcstoreZendeskNoodzakelijk voor de functionaliteit van de chatboxfunctie van de website.SessionHTTP Cookie
faqbot_uidchatbot.dstny.beHiermee kan de website de bezoeker herkennen om de chatfunctie te optimaliseren.SessionHTTP Cookie
maps/gen_204GoogleWordt gebruikt in context met de kaartintegratie van de website. De cookie slaat gebruikersinteractie met de kaart op om de functionaliteit ervan te optimaliseren.SessionPixel Tracker
Recupel_languagerecupel.beMet deze cookie onthouden we jouw taalvoorkeur op de website, zodat we je niet telkens bij een nieuw bezoek naar de default taalversie van de website doorsluizen.1 dagHTTP Cookie
ZD-storeZendeskRegisters whether the self-service-assistant Zendesk Answer Bot has been displayed to the website user.PersistentHTML Local Storage

Statistieken (5)

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

NaamAanbiederDoelVervaltermijnType
_gaGoogleRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.2 jaarHTTP Cookie
_ga_#GoogleVerzamelt gegevens over het aantal keren dat een gebruiker de website heeft bezocht, evenals data voor het eerste en meest recente bezoek. Gebruikt door Google Analytics.2 jaarHTTP Cookie
newUserrecupel.beRegistreert een unieke ID om statistieken bij te houden1 dagHTTP Cookie
tdGoogleRegistreert statistische gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Gebruikt voor interne analyse door de beheerder van de website.SessionPixel Tracker
ZD-buidZendeskUnique id that identifies the user on recurring visits.PersistentHTML Local Storage

Marketing (44)

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.


 

NaamAanbiederDoelVervaltermijnType
#GUID#23www.recupel.beIn afwachtingSessionHTTP Cookie
__zlcmidZendeskHoudt gebruikersstatussen over paginabezoeken bij.1 jaarHTTP Cookie
_fbpMeta Platforms, Inc.Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.3 maandenHTTP Cookie
_gcl_auGoogleGebruikt door Google AdSense om te experimenteren met de efficiëntie van advertenties op websites die hun services gebruiken.3 maandenHTTP Cookie
ads/ga-audiencesGoogleUsed by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across websites.SessionPixel Tracker
IDEGoogleGebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren.1 jaarHTTP Cookie
LAST_RESULT_ENTRY_KEY [x2]YouTubeWordt gebruikt om de interactie van gebruikers met embedded inhoud bij te houden.SessionHTTP Cookie
lastExternalReferrerMeta Platforms, Inc.Achterhaalt op welke wijze de gebruiker naar de website is gekomen door zijn laatste URL-adres te registreren.PersistentHTML Local Storage
lastExternalReferrerTimeMeta Platforms, Inc.Achterhaalt op welke wijze de gebruiker naar de website is gekomen door zijn laatste URL-adres te registreren.PersistentHTML Local Storage
LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStoreYouTubeIn afwachtingPersistentIndexedDB
nextId [x2]YouTubeWordt gebruikt om de interactie van gebruikers met embedded inhoud bij te houden.SessionHTTP Cookie
pagead/landingGoogleVerzamelt gegevens over bezoekersgedrag van meerdere websites, om meer relevante advertenties weer te geven - Hierdoor kan de website ook het aantal keren dat de bezoeker dezelfde advertentie te zien krijgt beperken.SessionPixel Tracker
remote_sidYouTubeNoodzakelijk voor de implementatie en functionaliteit van YouTube-video's op de website.SessionHTTP Cookie
requests [x2]YouTubeWordt gebruikt om de interactie van gebruikers met embedded inhoud bij te houden.SessionHTTP Cookie
ServiceWorkerLogsDatabase#SWHealthLogYouTubeNoodzakelijk voor de implementatie en functionaliteit van YouTube-video's op de website.PersistentIndexedDB
TESTCOOKIESENABLED [x2]YouTubeWordt gebruikt om de interactie van gebruikers met embedded inhoud bij te houden.1 dagHTTP Cookie
VISITOR_INFO1_LIVEYouTubeProbeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina's met geïntegreerde YouTube-video's.180 dagenHTTP Cookie
VISITOR_PRIVACY_METADATAYouTubeSlaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein180 dagenHTTP Cookie
YSCYouTubeRegistreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien.SessionHTTP Cookie
yt.innertube::nextId [x2]YouTubeRegistreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien.PersistentHTML Local Storage
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY [x2]YouTubeWordt gebruikt om de interactie van gebruikers met embedded inhoud bij te houden.PersistentHTML Local Storage
YtIdbMeta#databases [x2]YouTubeWordt gebruikt om de interactie van gebruikers met embedded inhoud bij te houden.PersistentIndexedDB
yt-remote-cast-available [x2]YouTubeBewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-videoSessionHTML Local Storage
yt-remote-cast-installed [x2]YouTubeBewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-videoSessionHTML Local Storage
yt-remote-connected-devices [x2]YouTubeBewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-videoPersistentHTML Local Storage
yt-remote-device-id [x2]YouTubeBewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-videoPersistentHTML Local Storage
yt-remote-fast-check-period [x2]YouTubeBewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-videoSessionHTML Local Storage
yt-remote-session-app [x2]YouTubeBewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-videoSessionHTML Local Storage
yt-remote-session-name [x2]YouTubeBewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-videoSessionHTML Local Storage
zte#ZendeskSlaat een Zopim Live Chat-ID op die een apparaat herkent tussen bezoeken tijdens een chatsessie.Session