Wat doet Recupel?

Onze missie

Een missie vertelt waarom je als organisatie bestaat en waar je mee bezig bent. Het is dus een antwoord op de vraag: wat doet Recupel?

“Recupel zorgt in opdracht van de producenten voor de inzameling en verwerking van gebruikte elektrotoestellen en lampen. Samen met een breed netwerk van partners stimuleren we herstel en hergebruik en organiseren we kwalitatief hoogstaande recyclage. Zo verlagen we samen ons verbruik van grondstoffen en energie.”

Onze visie

Een visie vertelt waar je als organisatie naar streeft en het soort organisatie dat je wilt zijn. Het is dus een antwoord op de vraag: waar gelooft Recupel in?

"Samen met consumenten en partners bouwt Recupel aan een duurzame en circulaire samenleving door elektrotoestellen en lampen in te zamelen om ze een nieuw leven te geven."

Recupel historiek: van 2001 tot vandaag

In 2001 kregen producenten en invoerders van elektrische huishoudelijke toestellen de wettelijke verplichting om voortaan afgedankte toestellen in te zamelen en te laten verwerken. Dit heet de ‘terugnameplicht’. Deze nieuwe verplichting vroeg om een vlotte organisatie want er zijn vele betrokkenen. Daarom bundelden een aantal van hen hun krachten en richtten de vzw Recupel op. Vandaag is er ook een actieve betrokkenheid van de overheden in ons land en van talrijke partners. 

De vzw Recupel was oorspronkelijk samengesteld uit verschillende beheersorganismen:

  • BW-Rec - Grote huishoudelijke apparaten, professioneel groot en klein witgoed en automaten
  • Recupel AV - Huishoudelijke en professionele audio- en video-apparaten
  • Recupel SDA - Kleine huishoudelijke toestellen
  • Recupel ICT - Informatica-, telecommunicatie- en kantoorapparaten, professionele ICT-apparaten en automaten
  • Recupel ET&G - Huishoudelijke en professionele elektrische en elektronische (tuin)gereedschappen
  • LightRec - Verlichtingsapparatuur en gasontladingslampen
  • MeLaRec - Huishoudelijke en professionele medische hulpmiddelen, laboratoriumapparatuur, sporttoestellen, thermostaten, test- en meetapparatuur, bloedglucosemeters en rookmelders

In 2023 werd de structuur vereenvoudigd en werden alle 7 beheersorganismen ondergebracht in 1 juridische entiteit Recupel VZW. Hierdoor kan doeltreffender worden ingespeeld op verschillende uitdagingen. Het Bestuursorgaan telt 12 bestuurders en diverse waarnemers waaronder de gewesten. De bestuurders zijn vertegenwoordigers van de producenten en diverse federaties van producenten en distributie. De Algemene Vergadering bestaat uit producenten en invoerders die aangesloten zijn bij het beheersorganisme Recupel VZW en diverse federaties van producenten en distributie.