Wettelijke verplichtingen

Alle Europese lidstaten, dus ook België, moeten in kaart brengen hoeveel elektro ze op de markt brengen en hoeveel ze weer inzamelen en verwerken. Breng jij als importeur of producent elektr(on)ische apparaten of lampen in België op de markt? Verkoop je ze in een fysieke winkel of online? Verhandel of exporteer je afgedankte elektro? In elk van deze gevallen, zijn er een aantal wettelijke verplichtingen van toepassing. We zetten ze hieronder even op een rijtje. De regionale en Europese wetgeving kan je ook hier raadplegen. 

Als handelaar moet je het apparaat of de lamp van een klant gratis terugnemen op het moment dat hij een nieuw gelijkaardig apparaat bij je aankoopt en ontvangt. Als het oude apparaat niet bij jou werd aangekocht of een ander merk is dan het nieuwe apparaat, moet je het nog steeds terugnemen. De verplichting is van toepassing  bij aankopen in fysieke winkels of online. Als jouw winkel meer dan 400m² verkoopruimte aan elektrische apparaten telt, ben je verplicht om kleine elektrische apparaten gratis terug te nemen via een goed zichtbaar recipiënt in de winkel, zonder dat jouw klant een nieuw toestel koopt. Om de terugname van afgedankte apparaten te vergemakkelijken, heeft Recupel een inzamelsysteem opgezet waarbij afgedankte elektro en lampen kunnen ingeleverd worden in het recyclagepark, in kringloopwinkels en in winkels. Elke handelaar kan een Recupel-punt worden en geniet van de voordelen van het inzamelsysteem. Daarnaast zijn handelaars verplicht om de consument duidelijk te informeren over de terugnameplicht en dus de manier waarop hij zich kan ontdoen van zijn oude toestel. Vraag hier je informatiemateriaal aan voor in je winkel.

Het grote voordeel? Recupel neemt de terugnameplicht van je over. Voor producenten of invoerders is het niet eenvoudig om individueel te voldoen aan de terugnameplicht. Het is veel makkelijker om zich aan te sluiten bij het collectieve systeem.

Sluit je geen overeenkomst met Recupel? Dan moet je zelf een individueel afvalbeheersplan indienen bij de overheden van de drie regio's:
• OVAM (Vlaams Gewest)
• Leefmilieu Brussel (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
• Département du Sol et des Déchets en Wallonie (Waals Gewest)

Geldt de terugnameplicht als de maatschappelijke zetel van je e-shop gevestigd is buiten België?

  • Ja, als consumenten in België online bij je bestellen, is een registratie als Recupel-lid of een individueel afvalbeheersplan verplicht en is de terugnameplicht ook van toepassing voor jouw e-shop. 
  • Je wordt lid door je te registreren en de Toetredingsovereenkomst te ondertekenen.

    Lid worden van Recupel doe je zo 

     

  • Volgens de Europese en Belgische wetgeving moet je een gevolmachtigde aanduiden op het Belgische grondgebied. Heb je die niet, dan kan Recupel kosteloos optreden als jouw gevolmachtigde via het addendum dat we je bezorgen na ontvangst van de Toetredingsovereenkomst.

Ben je een importeur en/of producent van elektrische en elektronische apparaten of lampen dan moet je wat je op de markt brengt, rapporteren. Verkoop je enkel elektrische en elektronische toestellen van een Belgische producent? Dan is een Recupel-lidmaatschap niet verplicht. De producent staat in voor de terugnameplicht.  Als lid van Recupel doe je elk trimester (of maandelijks als je dat wil) een aangifte van het aantal apparaten dat je op de markt bracht. Voor professionele toestellen met een administratieve bijdrage, geef je naast het aantal toestellen ook het gewicht aan. Zo ben je op een gemakkelijke manier wettelijk in orde. Recupel zorgt voor de rapportering aan de overheden.

Wat gebeurt er na je aangifte?

  • Wij bezorgen je via e-mail een seintje dat je driemaandelijkse factuur klaarstaat.
  • De factuur vermeldt, per categorie, het totaal van de Recupel-bijdragen.
  • Eenmaal per jaar bevestig je, via een globale aangifte, de op de markt gebrachte toestellen. Op dat moment kan je ook nog correcties aanbrengen.

De Europese Unie vraagt haar lidstaten om minstens 65% van het gemiddelde gewicht van de elektr(on)ische apparaten die de drie voorafgaande jaren op de markt zijn gebracht, als afgedankte elektro in te zamelen en te verwerken. Om ervoor te zorgen dat België die doelstelling haalt, is het belangrijk dat iedereen bekendmaakt hoeveel e-waste ze inzamelen en verwerken of een andere bestemming geven voor hergebruik bijvoorbeeld. Dit kan gaan over afvalophalers (inclusief de door Recupel erkende chartristen), exporteurs van elektrische apparaten, interne (door)verkoop, donaties voor het goede doel, eigen ontmanteling, retour naar het moederbedrijf in het buitenland of een retour naar leveranciers/producenten. Bedrijven en organisaties kunnen hun gewicht aan elektroafval rechtstreeks rapporteren bij Recupel in het WEEE-report, dat jaarlijks in januari moet worden ingevuld. 

Wie geen contract heeft met Recupel kan gebruikmaken van de online BeWeee-tool, een eenvoudige rapportagetool voor e-waste. Via het BeWeee-platform kunnen inzamelaars, verwerkers, fabrikanten, handelaars, uitvoerders en hergebruikcentra jaarlijks hun resultaten rapporteren aan de Vlaamse, Waalse en Brusselse overheid.

Hoe doe je een correcte aangifte?

Huishoudelijk of professioneel?

Zoek een apparaat en zijn bijdrage