Aansluiten bij Recupel

Hoe helpt Recupel je bij jouw terugnameplicht en aangifte?

Je voert elektrische of elektronische toestellen (nieuw, tweedehands of defect) in op de Belgische markt1. Dan helpt Recupel je om efficiënt aan jouw wettelijke verplichtingen te voldoen.  

  • Je tekent de toetredingsovereenkomst, en wij nemen de terugnameplicht van je over. 
  • Per kwartaal vermeld je op het aangifteportaal het aantal apparaten.
  • Jaarlijks geef je daar een globaal overzicht door.
  • Je ontvangt een factuur voor de Recupel-bijdrage van alle aangegeven apparaten na het afsluiten van de aangiftes, per kwartaal of eenmaal per jaar. 
  • Recupel neemt ook de inzameling, het transport en de verwerking van de afgedankte apparaten met een 'alles-inbegrepen'- bijdrage, voor zijn rekening. 
  • Recupel controleert het verwerkingsproces dat uitsluitend gebeurt door erkende Recupel-partners en volgens de regels van de wet. 
  • Bovendien verzorgt Recupel voor jou de rapportering naar de regionale overheden. 

1We beschouwen een apparaat als ingevoerd of geproduceerd, wanneer het in België (al dan niet nieuw of defect) voor de eerste keer aan een derde partij verkocht, verhuurd, ter beschikking, of in leasing gegeven wordt of wanneer het zelf in gebruik wordt genomen. Deze apparaten moeten verplicht worden aangegeven op het moment dat ze op de markt worden gebracht of bij het moment van aankoop.

Ja, ik wil aansluiten

Ben je geen lid van Recupel?

Dan moet je er zelf voor zorgen dat je aan de regels voor de terugnameplicht voldoet. Je stelt dan zelf afzonderlijk een afvalpreventie- en afvalbeheerplan op en laat dat goedkeuren door OVAM (voor Vlaanderen), SPW (voor Wallonië) en IVC (voor Brussel). Uiteraard zorg je in dit geval zelf voor de organisatie van de inzameling en verwerking. 

Verkoop je enkel elektrische en elektronische toestellen van een Belgische producent? Dan is een Recupel-lidmaatschap niet verplicht. De producent staat in voor de terugnameplicht.  

Tip. Als Recupel-punt kun je mee afgedankte elektro inzamelen in je verkooppunt. Je krijgt hiervoor alle logistieke steun van Recupel en een vergoeding. 

Meer weten over de voordelen van een lidmaatschap van Recupel? 

Contacteer ons