Vraag je Recupel-vergoeding aan als kringloopwinkel

Ben je een kringloopwinkel die elektro verkoopt? Goed nieuws want Recupel voorziet in een vergoeding voor kringloopwinkels, die elektrische apparaten aanbieden. Onze doelstelling is om zoveel mogelijk het hergebruik van elektrische apparaten te stimuleren. Dat doen we op twee manieren: je kan een vergoeding aanvragen en je krijgt toegang tot ons inzamelnetwerk en het netwerk van de elektrohandelaars waar we mee samenwerken.

De overeenkomst is tot stand gekomen in samenspraak met de koepelorganisaties Herw!n en Ressources, maar kan door alle Belgische kringloopwinkels worden ondertekend.

Hier kan je de hergebruikovereenkomst terugvinden:

Download de overeenkomst

Lampen Kringloopwinkel

Voor wie?

Algemene voorwaarden:

  • Je bent een lid van Herw!n en Ressources of een door de OVAM erkend kringloopcentrum.
  • Je stemt ermee in om exclusief samen te werken met Recupel voor alle afgedankte toestellen die niet geschikt zijn voor hergebruik.
  • Je bezorgt elk jaar vóór 15 februari een jaarrapport. Dit kan rechtstreeks of via de koepelorganisaties Herw!n of Ressources.

Welke types vergoedingen zijn er?

  • Centralisatievergoeding: je baat een regionaal overslagstation (ROS) uit waar je niet-herbruikbare elektrische apparaten samenbrengt. De vergoeding bedraagt € 119,58 per ton.
  • Optimalisatievergoeding: je baat geen ROS uit, maar je zorgt dat de afgevoerde apparaten op een optimale manier getransporteerd kunnen worden door Recupel door ze samen te laten afvoeren. De vergoeding bedraagt € 1 per stuk (bij ophaling van 16 tot 23 stuks) en € 1,5 per stuk (bij ophaling vanaf 24 stuks).
  • Vergoeding voor de inzameling voor hergebruik: je zamelt afgedankte elektrische apparaten in, maar ze worden uiteindelijk niet in hergebruik gebracht en je bezorgt deze apparaten aan Recupel. Hiervoor zijn verschillende categorieën en bedragen van toepassing, die in detail staan beschreven in de overeenkomst.
  • Vergoeding voor het effectief voorbereiden op hergebruik: je verkoopt ingezamelde apparaten via je winkel. De vergoeding wordt berekend op basis van het gewicht aan elektro dat je op een jaar tijd hebt verkocht. De vergoeding bedraagt € 60 per ton (voor volumes lager of gelijk aan die van het referentiejaar 2020) en € 120 per ton (voor volumes hoger dan die van het referentiejaar 2020).