Wat moet je weten als handelaar of distributeur?

Als detailhandelaar moet je de apparaten of lampen die de klant je overhandigt, gratis terugnemen wanneer hij een nieuw gelijksoortig toestel bij je koopt. Om de terugname van afgedankte apparaten te vergemakkelijken, heeft Recupel een inzamelsysteem op touw gezet.

De wettelijke plicht

De wetgeving voorziet dat elk bedrijf dat ‘een elektr(on)isch toestel op de Belgische markt brengt’ ook de inzameling en de verwerking ervan op zich neemt.

Het wettelijk kader bepaalt dat jij als tussenhandelaar of eindverkoper verplicht bent om, wanneer een klant een nieuw product aanschaft, het gelijksoortig afgedankt apparaat waarvan de klant zich ontdoet, gratis in ontvangst te nemen. Daarnaast moet je je klanten ook informeren over de verwerking van afgedankte toestellen en over de bijdragen voor de verwerking. Recupel biedt je gratis informatiemateriaal dat je op deze website kan bestellen.

De Recupel-bijdrage

De Recupel-bijdrage is het bedrag dat wordt toegevoegd aan de prijs van een nieuw elektrisch en elektronisch apparaat. Met de inkomsten coördineert en organiseert Recupel de inzameling, sortering, verwerking en recyclage van afgedankte elektro toestellen in België.

Alle apparaten waarvoor een Recupel-bijdrage geldt, staan vermeld in de apparatenlijst. Ze zijn ingedeeld in 6 categorieën. Binnen deze categorieën is er een opsplitsing 'professioneel' (blauw) en 'huishoudelijk' (lichtblauw).

Voor alle professionele elektrische en elektronische apparaten geldt een administratieve bijdrage bij het op de markt brengen door de producent of invoerder. Die bijdrage dekt de kosten die Recupel heeft voor de administratie en verslaggeving, maar niet voor de inzameling en verwerking.

Voor de huishoudelijke apparaten geldt een 'alles-inbegrepen' bijdrage. Ze staat afzonderlijk op de factuur of op het kasticket vermeld als 'Recupel-bijdrage'. In tegenstelling tot de 'administratieve bijdrage' dekt deze bijdrage zowel de kosten voor de inzameling en verwerking als voor de werking en communicatie van Recupel (rapportering, controles van de bedrijven ...).

Het verschil tussen huishoudelijke en professionele apparaten is niet altijd evident. Lees er hier meer over.

Jouw klanten informeren

Voor de huishoudelijke apparaten geldt een 'alles inbegrepen' Recupel-bijdrage. Sinds 1 juli 2008 wordt het begrip visible fee anders ingevuld voor huishoudelijke toestellen, teneinde een maximale vereenvoudiging te bekomen. Op de factuur tussen professionals blijven de invoerders/producenten de milieu-bijdrage apart doorrekenen aan de distributie, en vermelden deze steeds op een aparte lijn op de factuur. Als distributeur reken je de bijdrage netto door aan de consument en informeer je hem duidelijk over de hoogte van de milieu-bijdrage die hij betaalt. Hierbij kan je gebruik maken van de affiche, folders, prijsetiketten,… die je via het online bestelformulier aanvraagt.

Voor alle professionele apparaten, geldt een administratieve bijdrage bij het op de markt brengen van een toestel. Voor de meeste toestellen met een administratieve bijdrage is een retroactieve aangifte vanaf 1 juli 2005 van kracht.

Het betreft hier een informatieve aangifte; de facturatie van de administratieve bijdrage start voor de meeste professionele productcategorieën vanaf de aangifte van januari 2007. Voor de professionele toestellen blijft de bestaande regel van 'Recupel inbegrepen' van kracht.

Ontdek het verschil tussen huishoudelijke en professionele apparaten

Ophaalpunt worden

Om de afdanking van oude elektro-apparaten en lampen op te vangen kan elke handelaar van elektronisch of elektrisch materiaal een Recupel-ophaalpunt worden. Wij plaatsen in dat geval een boxpallet (1m breed; 1,2m diep; 1,7m hoog) bij jou om je oude elektro-apparaten in te plaatsen. Wanneer deze vol is, kan je een transportaanvraag doen en wij komen deze vervolgens leegmaken. Je kan wel enkel ophaalpunt worden, indien je aan een aantal voorwaarden voldoet.

Ben je geïnteresseerd? 

Registreer je dan snel als ophaalpunt

Na ontvangst van jouw aanvraag, stuurt Recupel je een e-mail ter bevestiging van jouw aansluiting als ophaalpunt. Na behandeling van jouw aanvraag ontvang je een gebruikersnaam en een wachtwoord. Deze laten je toe om transportaanvragen te doen.

Vergoeding

De Milieubeleidsovereenkomst inzake afgedankte elektro-apparaten heeft de distributie nieuwe taken inzake terugname en aanvaarding opgelegd. Recupel is zich bewust van het feit dat het ter beschikking stellen van ruimte voor tijdelijke opslag van afgedankte toestellen een extra inspanning vereist van de distributeurs.
Om deze inspanning te ondersteunen kennen wij een financiële disitributievergoeding toe aan distributeurs die:

  • geregistreerd zijn als ophaalpunt bij Recupel;
  • voldoende toestellen laten ophalen;
  • én een distributiecontract ondertekend hebben.

Probeer je aantal transporten vervolgens te beperken. Dit kan je doen door de elektro-apparaten in grotere hoeveelheden te laten afhalen. Dan krijg je bovenop de distributievergoeding alsook een optimalisatievergoeding. De voorwaarden van deze vergoedingen staan beschreven in het distributiecontract.

Het volstaat om het distributiecontract in 2 exemplaren uit te printen en ze door jou ondertekend en op iedere bladzijde geparafeerd op te sturen naar:

Recupel vzw
Dienst Operations
Auguste Reyerslaan 80
B-1030 Brussel

Word Recupel-punt

Zamel je jaarlijks minstens 4 boxpalletten met elektrotoestellen of gebruikte lampen in?

Word permanent Recupel punt.

Word Recupel-punt

Installeer een blauwe inzamelbox

Wil je klein elektro of lampen inzamelen in je winkel of organisatie bij wijze van extra service aan je klanten?

Word dan Recupel-punt en vraag een blauwe-inzamelbox aan

Word Recupel-punt voor kleine elektro en lampen

Informatiemateriaal bestellen

We stellen je gratis campagnemateriaal van Recupel ter beschikking. Zo kan je jouw klanten in jouw verkooppunt informeren.

Bestellen