Alles over sorteren en recycleren in België: wie doet wat en waar hoort welk afval thuis?

Verschillende soorten afval, verschillen tussen de gemeenten en de gewesten, allerlei organisaties die zich met recyclage bezighouden ... Hoe word je er wijs uit?

Maak je geen zorgen, in dit artikel leggen we het allemaal uit.

Zowel nieuwkomers in ons landje als mensen die hier altijd al hebben gewoond, verdienen wat uitleg. Want het zit behoorlijk ingewikkeld in mekaar.

Drie gewesten? Jazeker, met een veelvoud aan beleidslijnen!

Het afvalbeheer is een gewestelijke bevoegdheid. Dat betekent dat drie instanties beslissen over de regels en de organisatie:

 

Een intercommunale? Wat is dat?

De gewesten laten elke gemeente de afvalophaling op haar grondgebied verzorgen. Daarom hebben de meeste gemeenten intercommunales gevormd: organisaties die verscheidene gemeenten bestrijken en die instaan voor de thuisophaling (huishoudelijk afval, pmd en papier en karton), voor de glasbollen en voor de containerparken voor allerlei ander afval, zoals elektrische toestellen en lampen, ander gevaarlijk afval, bouwmaterialen en grofvuil. Daarnaast heeft elk gewest kringwinkels die textiel inzamelen, onder meer via textielcontainers, om het een tweede leven te geven.

 

Wallonië heeft intercommunales, Brussel 1 en Vlaanderen ... 28!

Klik hier voor meer informatie over de intercommunales en om die van jouw gemeente te vinden.

 

En wie zorgt voor de recyclage?

De ophaling en recyclage van elektrische en elektronische toestellen en lampen wordt door de vzw Recupel georganiseerd. Recupel verzamelt dat afval in haar eigen containers, die ze in de containerparken van de intercommunales plaatst – de vzw betaalt daar een soort van huur voor.

Fost Plus gaat ook op die manier te werk. De organisatie staat in voor de selectieve inzameling, sortering en recyclage van pmd-afval (plastic verpakkingen, drankkartons, blikjes en conserven in de blauwe zak), papier en karton, en flessen en ander glas uit de glasbollen.

Bebat is dan weer de organisatie die lege batterijen verzamelt en recycleert. Recupel werkt trouwens nauw samen met Bebat, dat alle batterijen en accu’s ontvangt die we in onze recyclagelijnen uit je elektrische toestellen halen.

Recylagepunten nog dichter in je buurt

Om de ophaling van je kleine toestellen en lampen nog gemakkelijker te maken, werken we sinds enkele jaren met inzamelpunten in een heleboel winkels.

Dat zijn de blauwe bakken die je in de supermarkt, de doe-het-zelfzaak of de elektrowinkel ziet. Denk er dus aan je klein elektr(on)isch afval mee te nemen wanneer je boodschappen doet!

Ziezo, nu weet je alles over de ophaling en de recyclage van afval in België!

Om een inzamelpunt van Recupel in jouw buurt te vinden en de vele materialen waarvan je oude elektrische toestellen gemaakt zijn een nieuw leven te geven, kun je hier terecht:

esc