De intercommunales die het afval beheren in België

Het afvalbeheer wordt door elke gemeente in België georganiseerd op zijn eigen grondgebied.

De meeste gemeenten groeperen hun milieu- en afvalbeleid onder een overkoepelende organisatie, die bekend staan onder de noemer ‘intercommunale’.

Afhankelijk van de gemeente waar u woont, zijn de inzameling van uw huishoudelijk afval, PMC en papier/karton en de recyclageparken dus afhankelijk van een intercommunale, met uitzondering van enkele zeldzame gemeenten.

Lijst van intercommunales:

Vlaanderen

 

Brussel

 

Wallonië