Nieuwe energielabels voor huishoudtoestellen

Vanaf 1 maart 2021 hoef je niet meer te zoeken naar toestellen die een label A++ of A+++ dragen. Het etiket waarop je de energieprestatie van elektrische toestellen en huishoudtoestellen kunt bekijken, wordt herzien en vereenvoudigd.

Het doel? Gelijke tred houden met de laatste ontwikkelingen wat het energieverbruik van elektrische apparaten betreft, en de productie van steeds efficiëntere producten stimuleren.

Het energielabel krijgt binnenkort een nieuwe schaal, van A tot G. De huidige notering, die begint bij A+++ en eindigt bij G (met daartussenin A++, A+, A, B, C enz.), geeft de consument niet langer een voldoende helder beeld van wat hij precies koopt.

Voor de nieuwe labels, die van kracht worden op 1 maart 2021, werden ook de testmethode en de indelingscriteria verfijnd. Daardoor kan een product dat voordien A+++ kreeg, op het nieuwe label plots een B of C krijgen.

Meer zelfs, in het begin zal er geen énkel apparaat meer zijn dat een A krijgt. A is voorbehouden aan apparaten die nóg efficiënter zijn dan de huidige producten, en die pas in de toekomst op de markt zullen komen. Zo blijft er een grotere marge voor de technologische evoluties van de komende jaren.

Maar waaróm wordt de schaal van de energielabels gewijzigd?

In de loop van de jaren zijn apparaten almaar beter gaan presteren. Daardoor staan steeds meer apparaten helemaal bovenaan in de schaal, en is het moeilijk geworden om een onderscheid te maken tussen de verschillende producten.

Sommige consumenten lopen verloren en vertrouwen er dan maar gewoon op dat een “A” wel een van de beste producten op de markt zal zijn, terwijl dat in werkelijkheid al enkele treden lager op de ladder staat.

Daarom heeft de Europese Unie besloten om zijn reglement voor energielabels volledig aan te passen.

Vier categorieën apparaten krijgen vanaf 1 maart 2021 een nieuw label

De nieuwe schaal, die op 1 maart 2021 van kracht wordt, zal in eerste instantie slechts gelden voor vier categorieën elektrische huishoudapparaten:

  • huishoudelijke wasmachines en was-droogcombinaties (geen droogkasten!);
  • elektronische beeldweergavetoestellen (televisies en computerschermen);
  • koelapparaten (koelkasten, diepvriezers en wijnkoelkasten);
  • huishoudelijke vaatwasmachines.

Vanaf 1 september 2021 zullen ook lichtbronnen (elektrische lampen) het nieuwe energielabel krijgen.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website van de FOD Economie. Klik hier.

 

esc