Wat is Recupel?

Wie of wat is Recupel? Een non-profitorganisatie die afgedankte elektrotoestellen en lampen inzamelt, sorteert en recycleert. Zijn ze nog bruikbaar? Dan selecteren de Kringwinkels waarmee we samenwerken  de toestellen die nog gebruikt kunnen worden. Helemaal om zeep ? Dan sturen we ze naar gespecialiseerde verwerkingsbedrijven. De herwonnen grondstoffen kunnen daarna opnieuw gebruikt worden, onder andere voor de vervaardiging van nieuwe toestellen.

Een beetje geschiedenis

Er was eens… de aanvaardingsplicht. Die verplicht iedereen die in België een elektr(on)isch apparaat produceert of invoert ook de inzameling en verwerking van afgedankte toestellen op zich te nemen. Om die rol te vervullen, richtten enkele fabrikanten en importeurs in 2001 een vzw op… Recupel! Die leidt dit hele systeem in goede banen. Van financiering tot uitvoering en sensibilisering. En dat in nauwe samenwerking met een groot netwerk van partners: handelaars, gemeenten, Kringwinkels, regionale overheden, recyclers en intercommunales. Want elektroafval is een zaak van iedereen!

Urban Mining

Wist je dat sommige elektroapparaten zeldzame aardmetalen zoals goud, zilver, kobalt, koper, nikkel of palladium bevatten? Andere toestellen, een grasmachine bijvoorbeeld, zijn dan weer gemaakt van kostbare grondstoffen zoals plastic, ijzer, koper en aluminium. De Recupel-partners halen die stoffen uit de ingezamelde apparaten (dat is veiliger voor jou én het milieu) en hergebruiken ze voor nieuwe producten. Met een duur woord heet dat ‘urban mining’. Gemiddeld kan tot 90% van de materialen op die manier gerecycleerd worden. In 2020 hebben we zo in totaal 123.840 ton apparaten een nieuw leven gegeven.

Kwaliteit voorop

Om te garanderen dat al die apparaten op een veilige, correcte en milieuvriendelijke manier gerecycleerd worden, werkt Recupel samen met lokale experts en erkende bedrijven. Allen zorgvuldig geselecteerd op basis van hun efficiëntie, kostprijs en gebruik van de best beschikbare technologieën. Ons kwaliteitsbeleid continu verbeteren, daar werken we trouwens elke dag aan.

En wie betaalt dat?

Alle Recupel-leden (producenten en invoerders) betalen per toestel dat ze op de markt brengen een milieubijdrage, de zogenaamde Recupel-bijdrage. Die zie je trouwens duidelijk vermeld op je kasticket als je een elektroapparaat koopt in de winkel. In ruil zorgt Recupel ervoor dat jouw toestel later een nieuw leven krijgt. De Recupel-bijdrage financiert het sensibiliseren van de consumenten, het inzamelen, transporteren, sorteren en recycleren van de toestellen, en tot slot het rapporteren aan de overheid.

Wat doe ik met mijn oude elektrotoestellen en lampen?

Hier lees je meer over het inzamelsysteem van Recupel en de samenwerking met de Kringwinkels.

esc