Wat is de Recupel-bijdrage?

De leden van Recupel (invoerders en producenten) betalen een bijdrage voor ieder elektrisch of elektronisch toestel en voor iedere lamp die ze op de Belgische markt brengen. Deze Recupel-bijdrage wordt verrekend in de verkoopprijs en staat vermeld op het kassaticket of factuur. Wat doet Recupel met deze bijdrage? 

  • Sensibilisering van consumenten en bedrijven over het belang van recycleren en hoe ze dit moeten doen. 
  • Organisatie van de inzameling van oude of kapotte toestellen die je gratis naar een Recupel-punt kan brengen voor hergebruik of recyclage. Zo kunnen de grondstoffen opnieuw ingezet worden voor de productie van nieuwe toestellen of andere industriële toepassingen. 
  • Rapportering van al deze activiteiten aan de overheden.

Hier vind je de lijst met alle elektrische toestellen en elektronische apparaten met hun desbetreffende Recupel-bijdrage :

Download de apparatenlijst

Wanneer is er geen Recupel-bijdrage? In drie gevallen:

  • voor apparaten die je invoert, opslaat in een douane- of btw-entrepot en op de markt brengt in het buitenland;
  • voor apparaten die je invoert, opslaat in een (gewoon) entrepot en die je nadien exporteert naar het buitenland;
  • voor apparaten die je produceert en op de markt brengt in het buitenland.

Wat moet je op je factuur of kasticket vermelden over de Recupel-bijdrage?

Het is belangrijk dat je je klanten op een transparante manier informeert over de Recupel-bijdragen die van toepassing zijn op de apparaten die je op de markt brengt. Dit geldt voor alle vormen van publiciteit waarin prijzen vermeld zijn zoals prijslijsten, catalogi, publiciteitsfolders, website, enz.

Voor huishoudelijke toestellen geldt:

  •  Verkoop aan distributeurs: vermeld de Recupel-bijdrage afzonderlijk per apparaat.
  •  Verkoop aan particulieren of eindconsumenten: de vermelding ‘Recupel-bijdrage inclusief’ volstaat.

Voor professionele toestellen geldt:

  • Verkoop aan distributeurs: de vermelding ‘Recupel-bijdrage inclusief’ volstaat.
  • Verkoop aan particulieren/eindconsumenten: de vermelding ‘Recupel-bijdrage inclusief’ volstaat.