Als producent of invoerder doe je aangifte van de toestellen die je op de markt brengt

Aangifte elektrische en elektronische apparaten

De Recupel-aangifte moet driemaandelijks gebeuren op basis van het moment van de verkoop van de elektrische en elektronische apparaten (bekijk de lijst) of op basis van het moment van de invoer. Je krijgt hiervoor een e-mail. De deadline voor je aangifte is de 20ste van de maand volgend op het kwartaal waarvoor aangifte wordt gedaan. Eén keer per jaar moet je ook een globale aangifte doen. Hierbij bevestig je het aantal elektrische en elektronische apparaten die je op de markt hebt gebracht in het afgelopen jaar.

Basisprincipes voor een juiste aangifte

Met deze tips helpen we je op weg om een correcte aangifte te doen.

We beschouwen een apparaat als ingevoerd of geproduceerd, wanneer het in België (al dan niet nieuw of defect) voor de eerste keer aan een derde partij verkocht, verhuurd, ter beschikking, of in leasing gegeven wordt of wanneer het zelf in gebruik wordt genomen. Deze apparaten moeten verplicht worden aangegeven op het moment dat ze op de markt worden gebracht of bij het moment van aankoop.

  • Apparaat op de markt gebracht: hier geef je per productcategorie het aantal huishoudelijke en professionele apparaten aan, die je hebt ingevoerd of geproduceerd, en die daarna bestemd zijn voor de Belgische markt. Voor de professionele apparaten geef je naast stuks ook het totaal gewicht aan.
  • Teruggaaf: hier vraag je een teruggave van de Recupelbijdragen die je betaalde aan je Belgische leverancier of aan Recupel voor huishoudelijke en/of professionele apparaten en die je vervolgens in het buitenland op de markt hebt gebracht.

Export wordt gedefinieerd als het fysiek verzenden van apparaten buiten het Belgische grondgebied, als het over een intracommunautaire levering gaat of als het gaat over een uitvoer zoals gedefinieerd in het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. Indien je apparaten (huishoudelijk en/of professioneel) aankoopt in België die voor export bestemd zijn, kun je de betaalde Recupel-bijdrage recupereren via je aangifte op het online aangifteportaal.

In drie gevallen: 

  • voor apparaten die je invoert, opslaat in een douane- of btw-entrepot en op de markt brengt in het buitenland;
  • voor apparaten die je invoert, opslaat in een (gewoon) entrepot en die je nadien exporteert naar het buitenland;
  • voor apparaten die je produceert en op de markt brengt in het buitenland.

 

Ben je de contactpersoon voor meerdere bedrijven en wil je inloggen via één gebruikersnaam? Dan kun je Recupel hiervan op de hoogte brengen via een e-mail naar declarations@recupel.be.

Die kan je helemaal onderaan de pagina toevoegen bij het indienen van je aangifte. Deze referentie of dit PO-nummer zal dan zichtbaar zijn op de factuur. Na het opmaken van de factuur is het niet meer mogelijk een referentie toe te voegen of aan te passen.  

Bij de facturatie maken we een netto-afrekening van de te betalen Recupel-bijdragen en de teruggave van Recupel-bijdragen (export naar het buitenland). Heb je voor minder dan €50 (excl. btw) apparaten aangegeven? Dan krijg je niet onmiddellijk een factuur. Dat gebeurt pas wanneer je €50 of meer hebt aangegeven. Blijf je onder dit bedrag, dan krijg je één keer per jaar een factuur. Als je bedragen van €50 (excl. btw) of hoger hebt aangegeven, zal je hiervoor een digitale factuur ontvangen via e-mail. Je ontvangt een aparte factuur voor de aangifte van je huishoudelijke apparaten en eentje voor je professionele apparaten. 

Hoe je efficiënt je aangiftes doet?

Vragen over de aangifte van elektrische en elektronische apparaten?

We hebben een overzicht gemaakt van veelgestelde vragen over de aangifte. Je vindt de antwoorden op onderstaande pagina. Meer weten? Neem zeker contact op: 0800 – 11 539.

Aangifte: FAQ

Wat is het verschil tussen huishoudelijke en professionele toestellen?

Het huishoudelijk of professioneel karakter wordt sinds 1 januari 2022 bepaald op basis van het beoogde gebruik. 

Lees meer