Actualiteit en evenementen

Sint-Niklaas kiest voor licht zonder last

In 2022 kreeg de linkervleugel van het stadhuis van Sint-Niklaas nieuwe verlichting. De gemeente koos voor een light as a service-formule. Ze betaalt dus voor tien jaar licht. Ontwerp, installatie, onderhoud en recyclage zijn voor rekening van de installateur.

De invloed van goede verlichting op de werkplaats is moeilijk te overschatten. Een kwalitatieve lichtinstallatie zorgt niet alleen voor lagere energie- en onderhoudskosten, maar heeft ook een positief effect op de productiviteit, de gezondheid en de veiligheid van medewerkers. Toen de kantoorverlichting in de linkervleugel van het stadhuis van Sint-Niklaas aan vervanging toe was, besloot de gemeente dan ook om niets aan het toeval over te laten.

“De oude lichtinstallatie bestond uit klassieke tl-lampen met een hoog energieverbruik”, vertelt schepen van Jeugd, Participatie, Gebouwen en Dierenwelzijn Bart De Bruyne. “Ondertussen begon het onderhoud op te lopen. En elke werkdag moest er iemand alle kantoren afgaan om de lichten uit te doen. Het lichtniveau kon je enkel aanpassen door hier en daar een buis uit te draaien.”

Hoe werkt light as a service?

Voor de renovatie van de verlichting koos de stad voor light as a service. Dat betekent dat je geen verlichting aankoopt, maar licht. De installateur staat in voor het ontwerp en de plaatsing. Tien jaar lang zorgt hij of zij voor het onderhoud en de nodige reparaties. De installateur blijft ondertussen eigenaar van de installatie.

Als het contract afloopt, kan de stad de installatie afkopen voor een symbolische euro en overschakelen op een onderhoudscontract. Als de samenwerking niet wordt verdergezet, is de installateur verplicht om de installatie weg te halen, zodat die hergebruikt kan worden.

Circulair systeem

Zo’n as a service-formule past in de omschakeling naar een circulaire economie. In een circulaire economie worden grondstoffen en materialen zo lang mogelijk gebruikt. Wat kapot is, wordt hersteld. Wat niet meer bruikbaar is, wordt gerecycleerd. Als de installateur na aankoop verantwoordelijk blijft voor het product, is het in zijn of haar belang dat het zo lang mogelijk meegaat.

“Dankzij deze formule heeft de installateur er alle baat bij om al in de ontwerpfase naar de meest efficiënte, circulaire oplossing te streven”, legt De Bruyne uit. “De armaturen zijn er bijvoorbeeld op voorzien om volledig gedemonteerd te worden na gebruik. Zo kan je alle onderdelen apart hergebruiken.”

“Wij hebben nu een moderne ledverlichting, die zowel de installateur als onze mensen vanop afstand kunnen besturen. Door te kiezen voor light as a service, boeken we vooruitgang op het vlak van comfort, beheer en verbruik én zijn we een voortrekker van de circulaire economie.”