FAQ - WEEE RAPPORT

Iedereen die bij Recupel is aangesloten en actief was in het afgelopen rapporteringsjaar moet op de per mail doorgestuurde link klikken om hun situatie aan te geven. Hier wordt onder de vorm van een beslissingsboom stapsgewijs weergegeven wat dit proces inhoudt. 

Indien je de link met een uitnodiging tot het invullen van het WEEE Report hebt ontvangen, betekent dit dat het afgelopen rapporteringsjaar alsnog een periode kende waarin je aangesloten was bij Recupel. De wettelijke verplichting om over dat rapporteringsjaar te rapporteren geldt dan nog steeds. Recupel vraagt je vriendelijk alsnog op de toegestuurde link te klikken om het rapport aan te vullen. In geval je vragen hebt over je registratiestatus bij Recupel, aarzel niet om contact op te nemen met de dienst declaraties op 0800/11 539 of via declarations@recupel.be.

In geval je geregistreerd bent als charter-ophaler of charter-verwerker, gelieve je voor vragen of opmerkingen te richten tot je bekend contactpersoon bij Recupel of tot de dienst logistiek op 0800/11 539.