Recupel apparatenlijst vanaf 1 januari 2022

De zes hoofdcategorieën vanaf 01/01/2022 zijn:

 1. Warmte of koude uitwisselende apparatuur
 2. Schermen, monitors en apparatuur met schermen die een oppervlakte hebben van meer dan 100 cm²
 3. Lampen
 4. Grote apparatuur (met een buitenafmeting van meer dan 50 cm)
 5. Kleine apparatuur (zonder buitenafmeting van meer dan 50 cm)
 6. Kleine IT- en telecommunicatieapparatuur (zonder buitenafmeting van meer dan 50 cm)

Je vindt de huidige apparatenlijst hier

De voornaamste basisprincipes vanaf 1 januari 2022

De apparatenlijst is niet exhaustief, wel illustratief

Er komen continu nieuwe elektr(on)ische apparaten op de markt. De Recupel apparatenlijst is om die reden niet langer exhaustief. Het is een illustratieve lijst die zowel voor huishoudelijke en professionele apparaten definities, voorbeelden en uitzonderingen vermeldt. Vanaf 1 januari 2022 moeten alle elektr(on)ische apparaten aangegeven worden, tenzij anders vermeld in de apparatenlijst. Het kan hierbij gaan over uitzonderingen opgenomen in de Europese Richtlijn 2012/19/EU of uitzonderingen die specifiek per subcategorie worden vermeld.

Via het online contactformulier op onze website kun je steeds een specifieke vraag over een apparaat indienen.

Hoe is de apparatenlijst opgebouwd?

Elke categorie heeft een nummer:

 1. Het eerste cijfer geeft steeds de Europese hoofdcategorie weer.
 2. De overige cijfers verwijzen naar de subcategorieën.
 3. De professionele apparaten behoren tot subcategorieën waarvan de laatste 2 cijfers groter of gelijk zijn aan 50.

Of een apparaat behoort tot hoofdcategorie 4 (één  buitenafmeting > 50 cm), categorie 5 (alle buitenafmetingen ≤ 50 cm) of hoofdcategorie 6 (IT- en telecommunicatieapparatuur met alle buitenafmetingen ≤ 50 cm), is afhankelijk van zijn afmeting. Een apparaat uit een subcategorie van hoofdcategorie 4 kun je ook terugvinden in een subcategorie van hoofdcategorie 5 of 6. De buitenafmeting is bepalend. Zo valt een verlichtingsarmatuur met één buitenafmeting > 50 cm bijvoorbeeld in de subcategorie 4.6 en behoren de armaturen  waarvan alle buitenafmetingen  ≤ 50 cm tot de subcategorie 5.6.

Afmetingen van een apparaat bepalen de categorie

 

Om een apparaat toe te wijzen aan hoofdcategorie 4, 5 of 6  is de afmeting van het apparaat doorslaggevend.

Enkele tips:

 • Raadpleeg de informatie van de producent.
 • Is de informatie van de producent niet toereikend? Baseer je dan op de afmeting van het apparaat in zijn meest compacte vorm. De niet-elektrische accessoires hoeven niet mee gemeten te worden, zoals bijvoorbeeld de accessoires van een stofzuiger die gemakkelijk verwijderd kunnen worden. Kabels moeten in hun meest compacte vorm gemeten worden en niet in hun totale lengte.

 

Als één van de maten (breedte, hoogte, omvang) van het apparaat groter is dan 50 cm, wordt het apparaat toegewezen aan hoofdcategorie 4. De apparaten waarvan alle buitenafmetingen kleiner zijn dan 50 cm behoren tot de hoofdcategorieën 5 en 6.

Hieronder vind je enkele voorbeelden:

Het verschil tussen huishoudelijke en professionele toestellen

 

Het beoogde gebruik van het apparaat is het criterium om te bepalen of een apparaat huishoudelijk of professioneel is. Apparaten die zowel in een huishoudelijke en professionele omgeving kunnen voorkomen, worden beschouwd als huishoudelijk. Apparaten die exclusief bestemd zijn voor een professionele omgeving worden als professioneel beschouwd. Een apparaat wordt als huishoudelijk beschouwd, tenzij aangetoond kan worden dat het een professioneel karakter heeft.

Om het onderscheid te kunnen maken tussen beide, vermeldt de apparatenlijst expliciete definities, voorbeelden en uitzonderingen. Deze moeten gevolgd worden. Als de apparatenlijst geen uitsluitsel biedt, bepaal je het huishoudelijke of professionele karakter van het apparaat via onderstaande stappen:

Een instructievideo om u te helpen met uw toekomstige aangiften.

De video biedt een goede basis om optimaal gebruik te maken van het aangiftesysteem in het algemeen.

esc