Basisprincipes Recupel-apparatenlijst

De zes hoofdcategorieën sinds 1 januari 2022 zijn:

 1. Warmte of koude uitwisselende apparatuur
 2. Schermen, monitors en apparatuur met schermen die een oppervlakte hebben van meer dan 100 cm²
 3. Lampen
 4. Grote apparatuur (met een buitenafmeting van meer dan 50 cm)
 5. Kleine apparatuur (zonder buitenafmeting van meer dan 50 cm)
 6. Kleine IT- en telecommunicatieapparatuur (zonder buitenafmeting van meer dan 50 cm)

Download de apparatenlijst

De voornaamste basisprincipes

De apparatenlijst is niet exhaustief, wel illustratief

Er komen continu nieuwe elektr(on)ische apparaten op de markt. De Recupel-apparatenlijst is om die reden niet exhaustief. Het is een illustratieve lijst die zowel voor huishoudelijke en professionele apparaten definities, voorbeelden en uitzonderingen vermeldt. Sinds 1 januari 2022 moeten alle elektr(on)ische apparaten aangegeven worden, tenzij anders vermeld in de apparatenlijst. Het kan hierbij gaan over uitzonderingen opgenomen in de Europese Richtlijn 2012/19/EU of uitzonderingen die specifiek per subcategorie worden vermeld.

Hoe is de apparatenlijst opgebouwd?

Elke categorie heeft een nummer:

 1. Het eerste cijfer geeft steeds de Europese hoofdcategorie weer.
 2. De overige cijfers verwijzen naar de subcategorieën.
 3. De professionele apparaten behoren tot subcategorieën waarvan de laatste 2 cijfers groter of gelijk zijn aan 50.

Of een apparaat behoort tot hoofdcategorie 4 (één buitenafmeting > 50 cm), hoofdcategorie 5 (alle buitenafmetingen ≤ 50 cm) of hoofdcategorie 6 (IT- en telecommunicatieapparatuur met alle buitenafmetingen ≤ 50 cm), is afhankelijk van zijn afmeting. Een apparaat uit een subcategorie van hoofdcategorie 4 kun je ook terugvinden in een subcategorie van hoofdcategorie 5 of 6. De buitenafmeting is bepalend. Zo valt een verlichtingsarmatuur met één buitenafmeting > 50 cm bijvoorbeeld in de subcategorie 4.6 en behoren de armaturen waarvan alle buitenafmetingen ≤ 50 cm tot de subcategorie 5.6.

Afmetingen van een apparaat bepalen de categorie

Om een apparaat toe te wijzen aan hoofdcategorie 4, 5 of 6  is de afmeting van het apparaat doorslaggevend.

Enkele tips:

 • Raadpleeg de informatie van de producent.
 • Is de informatie van de producent niet toereikend? Baseer je dan op de afmeting van het apparaat in zijn meest compacte vorm. De niet-elektrische accessoires hoeven niet mee gemeten te worden, zoals bijvoorbeeld de accessoires van een stofzuiger die gemakkelijk verwijderd kunnen worden. Kabels moeten in hun meest compacte vorm gemeten worden en niet in hun totale lengte.

Als één van de maten (breedte, hoogte, omvang) van het apparaat groter is dan 50 cm, wordt het apparaat toegewezen aan hoofdcategorie 4. De apparaten waarvan alle buitenafmetingen kleiner zijn dan 50 cm behoren tot de hoofdcategorieën 5 en 6.

Van 10 naar 6 categorieën

Een aangifte indienen voor een kwartaal vóór 1 januari 2022

Tot en met 31/12/2021 werden de elektr(on)ische apparaten ingedeeld in 10 Europese hoofdcategorieën. Binnen deze categorieën was er ook een opsplitsing ‘huishoudelijk’ en ‘professioneel’. Niet het beoogde gebruik (sinds 01/01/2022), maar wel objectieve criteria zoals gewicht en vermogen bepaalden het huishoudelijk of professionele karakter van een apparaat. Om te helpen bij de omzetting van de categorieën (geldig t.e.m. 31/12/2021 versus geldig vanaf 01/01/2022) is een conversietabel beschikbaar. 

Naar de conversietabel

Raadpleeg de apparatenlijst van de voorbije jaren

Hoe doe je een aangifte?

Als productent of invoerder doe je aangifte van de toestellen die je op de markt brengt.

Lees meer

Wat is het verschil tussen huishoudelijke en professionele toestellen?

Het huishoudelijk of professioneel karakter wordt sinds 1 januari 2022 bepaald op basis van het beoogde gebruik. 

Lees meer