Circulaire economie

Bewijs de natuur een dienst!

Recycleren betekent dat je je ecologische voetafdruk wil verkleinen. We vinden het fantastisch dat je op zoek gaat naar nieuwe manieren om duurzaam te leven. Zo kan je bijvoorbeeld groene energie produceren via zonnepanelen of simpelweg afval oprapen uit de berm.

Je kunt ook je afgedankte elektr(on)ische toestellen en lampen opnieuw nuttig maken door ze correct te laten recycleren. Zo komt er minder vervuiling in de natuur terecht. Bovendien kunnen veel materialen hergebruikt worden. Breng je oude apparaten dus naar een van onze Recupel-punten, naar het recyclagepark in je buurt of naar de kringloopwinkel, zodat we samen aan een circulaire economie kunnen werken!

Vind jouw Recupel-punt!

Red de materialen!

Elektr(on)ische toestellen bevatten allerlei verschillende soorten materialen, waaronder waardevolle metalen zoals goud en zilver, maar ook gewone metalen, plastics enzovoort. De grondstoffen om deze materialen te vervaardigen, worden uit de aarde gewonnen via klassieke mijnbouw, waarna meestal nog een reeks productieprocessen volgt. De voorraden zijn natuurlijk niet onuitputtelijk en deze werkwijze is erg vervuilend. Een veel duurzamer alternatief is het zogeheten urban mining, waarbij herbruikbare grondstoffen uit oude elektr(on)ische toestellen worden gehaald. Het zou dan ook een gemiste kans zijn om afgedankte toestellen weg te gooien of te laten verkommeren in een opbergplaats.

Recycleren via urban mining

Urban mining wordt alsmaar interessanter. Afgedankte elektr(on)ische toestellen bevatten vandaag tot 50 keer meer waardevolle metalen dan de ertsen onder de grond. Dit is niet alleen minder vervuilend, het kost ook minder geld en energie dan klassieke mijnbouw. Je kan het gerust vergelijken met zonne-energie: door de technologische vooruitgang is het voordeliger geworden om stroom op te wekken via zonnepanelen dan met behulp van fossiele brandstoffen. Meer weten? Hier ontdek je alles over urban mining.

Recycleren kost je niets

Verklein je ecologische voetafdruk nog meer door simpelweg je defecte elektrotoestellen en lampen naar een van onze Recupel-punten of naar het recyclagepark te brengen. Heb je apparaten die wel nog werken maar die je niet meer gebruikt, schenk ze dan aan de kringloopwinkel. Het is een kleine moeite, het is gratis en het maakt vooral een groot verschil uit voor de natuur! Alvast bedankt om ons hierbij te helpen.