Circulaire economie

Herstelbaarheids-score voor huishoudelijke apparaten

Vanaf 2026 komt er op een aantal elektrotoestellen zoals wasmachines, stofzuigers en televisies een label dat aangeeft hoe makkelijk ze te repareren zijn. Op termijn zal die score wellicht ook een bredere duurzaamheidsindicatie geven.

Hoe werkt de index?

In eerste instantie zal de herstelbaarheidsindex worden ingevoerd voor deze huishoudelijke apparaten: vaatwas- en wasmachines, stofzuigers, hogedrukreinigers, grasmaaiers, televisies en laptops. De herstelbaarheidsindex zal bestaan uit een label dat de producent of distributeur van het product verplicht moet afficheren. De score die een toestel krijgt, bestaat uit een combinatie van verschillende criteria. Zijn er reserveonderdelen beschikbaar? Hoeveel kosten ze en hoe lang duurt het om ze te leveren? Kan een hersteller het toestel makkelijk demonteren en zijn er onderhoudshandleidingen te vinden om daarbij te helpen? Dat resulteert in een score op tien, met een label zoals hieronder (Frans voorbeeld).

Tweede Europese land na Frankrijk

De geplande herstelbaarheidsindex komt voort uit het federale actieplan voor de circulaire economie. Zakia Khattabi, de federale minister van Leefmilieu, heeft daarvoor een wetsontwerp ingediend dat is goedgekeurd op de Ministerraad van 2 juni. Het wordt nu voorgelegd aan de Raad van State en later aan het parlement en nog verder besproken met de Europese Commissie.

Als de maatregel zoals voorzien in 2026 in voege treedt, zal België het tweede Europese land zijn dat een dergelijke index invoert. In Frankrijk is er al sinds 2021 een herstelbaarheidsindex. De nieuwe Belgische wetgeving is daarop gebaseerd. De bedoeling is dat zowel de Franse als de Belgische maatregel op termijn evolueren naar een bredere levensverwachtingsindex, met ook criteria voor robuustheid en betrouwbaarheid.

Een aantal retailers hebben aangekondigd dat ze het label al zullen gebruiken voor 2026.