Circulaire economie

Nieuwe energielabels voor toestellen

Sinds 2021 is het etiket waarop je de energieprestatie van elektrische huishoudtoestellen kunt bekijken, vereenvoudigd.

Het energielabel kreeg in 2021 een nieuwe schaal, van A tot G. De notering die we tot dan toe kenden, beginnend bij A+++ en eindigend bij G (met daartussenin A++, A+, A, B, C enz.), gaf de consument niet langer een voldoende helder beeld van wat hij precies kocht. Voor die nieuwe labels werden ook de testmethode en de indelingscriteria verfijnd. Daardoor kan een product dat voordien A+++ kreeg, op het nieuwe label plots een B of C krijgen.

Waarom werd de schaal van energielabels gewijzigd?

In de loop van de jaren zijn apparaten almaar beter gaan presteren. Daardoor staan steeds meer apparaten helemaal bovenaan in de schaal, en is het moeilijk geworden om een onderscheid te maken tussen de verschillende producten. 

Sommige consumenten lopen verloren en vertrouwen er dan maar gewoon op dat een “A” wel een van de beste producten op de markt zal zijn, terwijl dat in werkelijkheid al enkele treden lager op de ladder staat. Daarom heeft de Europese Unie besloten om zijn reglement voor energielabels volledig aan te passen.

Vier categorieën apparaten kregen een nieuw label

De nieuwe schaal, die in maart 2021 van kracht ging, was in eerste instantie slechts geldig voor vier categorieën elektrische huishoudtoestellen:

  • huishoudelijke wasmachines en was-droogcombinaties (geen droogkasten)
  • elektronische beeldweergavetoestellen (televisies en computerschermen)
  • koelapparaten (koelkasten, diepvriezers en wijnkoelkasten)
  • huishoudelijke vaatwasmachines

Nadien zijn ook bijvoorbeeld lichtbronnen (elektrische lampen) erbij gekomen. Meer informatie over dit onderwerp vind je op de website van de FOD Economie